Verdieping - Medische Wetenschappen - Genees- en Tandheelkunde

Naam Verdieping - Medische Wetenschappen - Genees- en Tandheelkunde
Code HCFMWGDIE
Faculteit Honours College
ECTS 25
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)