Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Pedagogiek

Naam Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Pedagogiek
Code HCGMWDPED
Faculteit Honours College
ECTS 25
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)