Verdieping - Wijsbegeerte

Naam Verdieping - Wijsbegeerte
Code HCFWBDIEP
Faculteit Honours College
ECTS 25
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)