Verdieping - Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Naam Verdieping - Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Code HCFGGDIEP
Faculteit Honours College
ECTS 25
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)