Ba sociologie Internationale (keuzevakken)

Naam Ba sociologie Internationale (keuzevakken)
Code SOBA-INT
Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
ECTS
Omschrijving
Duur (in jaren) 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels

Bekijk studieprogramma (vakken)