Honours College

Naam Honours College
Code
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
ECTS 5
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)