BSc Mathematics and Physics (double degree)

Naam BSc Mathematics and Physics (double degree)
Code
Faculteit Science and Engineering
ECTS
Omschrijving Voor getalenteerde studenten is er de mogelijkheid om zowel een bachelor Wiskunde als een bachelor Natuurkunde te behalen. Globaal komt het erop neer dat je in dit programma niet één major en één verdiepende minor, maar twee majoren doet. De minoren van elk van beide richtingen worden dan ingevuld met vakken van de major uit de andere richting. Het totale programma heeft dan een omvang van 240 ECTS.
Duur (in jaren)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels

Bekijk studieprogramma (vakken)