MSc Behavioural and Cognitive Neurosciences; Research master

Naam MSc Behavioural and Cognitive Neurosciences; Research master
Code 60615
Faculteit Science and Engineering
ECTS 120
Omschrijving Voor meer informatie over de opleiding zie:
http://www.rug.nl/masters/behavioural-and-cognitive-neurosciences-research/
Duur (in jaren)
Niveau(s) master
Voertaal Engels

Bekijk studieprogramma (vakken)