Executive Master of Finance and Control/EMFC

Naam Executive Master of Finance and Control/EMFC
Code
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
ECTS 67
Omschrijving De Executive Master of Finance and Control (EMFC), de opleiding tot registercontroller, aan de Rijksuniversiteit te Groningen (RuG) is bedoeld voor personen op academisch niveau die na enkele jaren werkervaring op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. Door de hoge mate van integratie van theorie en praktijk en de brede opzet biedt de opleiding een uitstekende basis voor zware financiële management- en adviesfuncties binnen het bedrijfsleven en bij (semi-) overheidsorganisaties. Wij kiezen voor een unieke bedrijfskundige benadering van financiële problemen, waarbij de dynamische omgeving van de organisatie en de sterke invloed van nieuwe vormen van informatie- en kennismanagement binnen organisaties centraal staan. Binnen de opleiding wordt er een beroep gedaan op diverse onderwijsvormen, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van een geavanceerd elektronische leeromgeving.

Controller als partner in business
Traditioneel is een belangrijke taak van de controller het verzorgen van het financiële cijfermateriaal binnen een organisatie. De controller ontwikkelt zich inmiddels in snel tempo van ‘score-keeper’ tot ‘business partner’. In de rol van business partner komen er nieuwe vragen op de controller af. Het takenpakket van de controller en de financiële manager wordt dus breder en complexer en heeft zowel betrekking op “traditionele” financiële verslaggeving achteraf, als op het verzorgen van beslissingsinformatie. De EMFC houdt nadrukkelijk rekening met de bovengenoemde ontwikkelingen binnen en buiten organisaties.

Doelgroep van de EMFC
De Executive Master of Finance and Control aan de RuG is bedoeld voor personen op academisch niveau die op zoek zijn naar verdieping en verbreding van de controllersfunctie met het oog op huidige dan wel toekomstige zware financieel-economische functies. De opleiding is afgestemd op bedrijfseconomen met de variant Accountancy of Controlling en bedrijfskundigen met de variant Accountancy of Controlling en Registeraccountants. Voor overige (academische) opleidingen geldt als ingangsniveau de inhoud van bovengenoemde opleidingsvarianten. Bij opleidingen waarbij niet aan dit niveau wordt voldaan is sprake van deficiënties. De opleiding speelt hierop in door middel van het aanbieden van een speciaal instroomtraject waarin deficiënties kunnen worden weggewerkt.

Opzet en werkvormen
De opleiding kenmerkt zich door een bedrijfskundige-economische benadering waarbij integratie van theorie en praktijk hoog in het vaandel staat. Enkele voorbeelden van vakken zijn: bestuurlijke informatieverzorging en administratieve organisatie, financieel management, management accounting en control, multicultureel management, management van verandering en het vak van de controller. Het onderwijs wordt op een interactieve wijze in kleine groepen aangeboden waarbij diverse leerstijlen worden toegepast.

Kwaliteitsbewaking
De RuG staat voor deze opleiding en onderneemt allerlei initiatieven om het hoge niveau van de EMFC te handhaven. Als belangrijk punt: er wordt persoonlijke aandacht aan de studenten besteed! Zowel bij de inhoud van het programma als bij de samenstelling van het docentencorps wordt de hoogste kwaliteit nagestreefd. De docenten zijn werkzaam bij de RuG en/of werken bij bedrijven en instellingen. Daarmee voldoet de Groningse opleiding aan de hoge eisen die door de Vereniging van Registercontrollers (VRC) worden gesteld. Afgestudeerden hebben het recht op inschrijving in het register van de VRC en het voeren van de begeerde RC-titel en de EMFC-titel. Het directe toezicht op de kwaliteit van de opleiding is in handen van een Curatorium met deskundigen uit de wetenschap en uit de praktijk.
Duur van de opleiding
De opleiding duurt 2,5 jaar. Startmomenten van de opleiding zijn jaarlijks in januari en augustus. De colleges worden gedurende twee jaar op vrijdag gegeven. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht veelal op basis van een onderzoeksprobleemstelling die is gericht op de organisatie waar de cursist werkzaam is.
Duur (in jaren) 2
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)