Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht

Naam Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht
Code
Faculteit Rechtsgeleerdheid
ECTS
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)