Duale Master - Praktijkmaster Notarieel Recht

Naam Duale Master - Praktijkmaster Notarieel Recht
Code
Faculteit Rechtsgeleerdheid
ECTS
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)