BSc Biologie of LS&T:Major Moleculaire Levenswetenschappen (cohort 2016 en 2017)

Naam BSc Biologie of LS&T:Major Moleculaire Levenswetenschappen (cohort 2016 en 2017)
Code
Faculteit Science and Engineering
ECTS
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)