Minor Filosofie

Naam Minor Filosofie
Code MIFIFIL
Faculteit Wijsbegeerte
ECTS 30
Omschrijving Deze minor biedt studenten een brede en verdiepende orientatie op de hoofdgebieden van de Westerse filosofie. Na een inleidend college over de grote denkers uit het verleden - van Plato tot Kant - volgt een overzicht van filosofische stromingen in de 20ste eeuw. Een apart college maakt studenten vertrouwd met logische en argumentatieve vaardigheden die een belangrijke rol spelen in de hedendaagse filosofie. En drie verdiepende, systematische vakken maken de minor compleet: ethiek, wetenschapsfilosofie en sociale en politieke filosofie (Engelstalig).

Deze minor is interessant voor alle RUG studenten studenten die vanuit een brede wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling kennis willen maken filosofie.

En bevalt de filosofie je goed? Dan kun je de minor ook laten meetellen als deel van een extra studiejaar, waarin je een bachelor haalt in de wijsbegeerte van je eigen vakgebied.
Duur (in jaren) 1
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)