Ba RW-vlt Oude Stijl (vervallen)

Naam Ba RW-vlt Oude Stijl (vervallen)
Code
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
ECTS 180
Omschrijving Brede Bachelor Godsdienstwetenschap

In voltijdse vorm is dit een driejarige opleiding. Het eerste jaar is de propedeuse, waarin de breedte van deze opleiding duidelijk wordt. In het tweede jaar wordt de basiskennis verbreed en verdiept en in het derde jaar is er enige mogelijkheid tot specialisatie (verdiepende minor). Tevens kan in het derde jaar een vrije minor naar keuze buiten de faculteit worden gevolgd of de interne vrije minor Geestelijke Verzorging. De bachelorgraad van deze opleiding geeft toegang tot de masteropleiding Godsdienstwetenschap en indien de interne vrije minor Geestelijke Verzorging gevolgd is, tot de masteropleiding Geestelijke Verzorging.
Duur (in jaren) 3
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)