Ba TH-vlt (incl. Grieks) Oude Stijl (vervallen)

Naam Ba TH-vlt (incl. Grieks) Oude Stijl (vervallen)
Code
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
ECTS 180
Omschrijving Brede Bachelor Theologie (Godgeleerdheid)

In voltijdse vorm is dit een driejarige opleiding met vier varianten (met en zonder Grieks, met en zonder PTHU-minor). Studenten zonder Grieks in hun eindexamenpakket, volgen in de eerste twee jaar 20 ECTS Grieks. Studenten met Grieks in hun eindexamenpakket, hebben de mogelijkheid om in het derde jaar een semester buiten de faculteit te studeren. Ook kunnen ze een interne vrije minor Geestelijke Verzorging volgen. In het derde jaar is er tevens (in de variant zonder PTHU-minor) de mogelijkheid tot specialisatie (verdiepende minor). De bachelorgraad van deze opleiding geeft toegang tot de masteropleiding Theologie en indien de interne vrije minor Geestelijke Verzorging gevolgd is, tot de masteropleiding Geestelijke Verzorging.
Duur (in jaren) 3
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)