Minor Recht

Naam Minor Recht
Code MIRGRECHT
Faculteit Rechtsgeleerdheid
ECTS 30
Omschrijving Korte doelstellingen gerealiseerde eindtermen na afronding minor
Deze minor geeft de student een brede juridische oriëntatie op de hoofdgebieden van het recht. Na een algemene inleiding in het recht zullen diverse kerngebieden van het recht: het burgerlijk recht, het bestuursrecht en het strafrecht in een verdiepend vak aan bod komen. De minor wordt afgesloten met één of meer specialistische vakken op een van de hoofdgebieden van het recht. Deze minor is interessant voor studenten die later in hun beroep met aspecten van het recht te maken krijgen. Daarnaast komt een ieder, gewenst of ongewenst, in zijn persoonlijke leven in aanraking met het recht. Ook voor hen die vanuit een brede algemene maatschappelijke belangstelling kennis willen maken met het juridisch paradigma is deze minor aan te raden.

Inhoud/samenhang
In het inleidende deel van de minor krijgen de studenten een algemene introductie in het recht en de juridische basisbegrippen. In de minor staan de vakken Privaatrecht, Strafrecht en Bestuursrecht voor niet-juristen centraal; daarin maken de studenten kennis met de algemene leerstukken op deze drie kerngebieden van het recht.

Vervolgens kunnen studenten in de verdiepingsfase van de minor een keuze maken voor meer specialistische vakken, zoals Inleiding Forensische psychiatrie, IT-Recht voor niet-juristen of Recht Religie en Samenleving. Bij deze keuze kan aansluiting bij de eigen bacheloropleiding een rol spelen. Daarnaast kunnen studenten kiezen voor meer verbreding door een vak te kiezen dat een ander rechtssysteem belicht (bijvoorbeeld het Duitse of het Franse recht) of dat het recht in een historisch perspectief plaats.

15 EC minor Recht
Het is ook mogelijk om de minor Recht in een omvang van 15 EC te volgen. In dit geval dient u de volgende drie vakken uit blok 1 te behalen:
  • Bestuursrecht voor niet-juristen (5 EC)
  • Inl. Recht voor niet-juristen (5 EC)
  • Inleiding Strafrecht voor niet-juristen (5 EC)
Het is niet mogelijk om een aparte 15 EC minor in blok 2 te volgen. De vakken die in blok 2 worden aangeboden zijn uitsluitend voor de studenten die hun minorruimte in een omvang van 30 EC willen invullen met vakken van de minor Recht.

Ingangseisen
  • minor algemeen: geen.
  • de minor staat niet open voor uitwisselingsstudenten en rechtenstudenten.

Minorcoördinator: L.M. Bruijn, e-mail: L.M.Bruijn@rug.nl, telefoon: 050-3635697

Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer op Kennisbank Rechten.
De hieronder weergegeven korte beschrijving van de vakken is onder voorbehoud. Raadpleeg altijd Ocasys begin augustus voor definitieve en volledige informatie.
Duur (in jaren)
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Engels en Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)