Minor Maatschappelijke orde en sociaal welzijn

Naam Minor Maatschappelijke orde en sociaal welzijn
Code MISO15/30
Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
ECTS
Omschrijving Doelstelling
De Minor heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met het vakgebied van de Sociologie. Tezamen met de M&T-minor GMW geeft deze Minor toegang tot de Master-opleiding Sociologie.

Inhoud bij 15 punten, minorpakket 1, semester 1a
Studenten verwerven kennis van het vakgebied, de sociale problemen waarin sociologen zijn geïnteresseerd en de geschiedenis van het vakgebied en in Groningen lopende onderzoeksprogramma’s (de vakken inleiding sociologie en primaire sociale orde). De vakken geven daarbij inzicht in hoe de sociale orde van de primaire relaties interfereert met die van organisaties (organisatiesociologie).

Inhoud bij 15 punten, minorpakket 2, semester 1b
In dit deel staat men stil bij de vraag hoe het sociologische onderzoek naar deze ordes in de tijd is veranderd (sociologische programma’s) en hoe die ordes zelf veranderen (social and institutional change - Engelstalig). Je verwerft inzicht in hoe de sociale orde van de primaire relaties interfereert met die van de markt (sociale welvaart).

Persoonlijk minorpakket
Je kiest sociologievakken uit de bachelor, geheel naar eigen inzicht, ter waarde van 15 of 30 punten. Raadpleeg daarvoor: http://www.rug.nl/bachelors/sociology/programme ; of de studiegids: http://www.rug.nl/gmw/education/study-guide/gids1314/

Coördinator
Voor nadere informatie: M. Rol. (M.E.G.M.Rol@rug.nl)
Duur (in jaren) 1
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Engels en Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)