Research Master, Behavioural and Social Sciences (ReMa)

Naam Research Master, Behavioural and Social Sciences (ReMa)
Code REMA
Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
ECTS
Omschrijving
Duur (in jaren) 2
Niveau(s) master
Voertaal Engels

Bekijk studieprogramma (vakken)