Ba Pedagogische wetenschappen

Naam Ba Pedagogische wetenschappen
Code PABA
Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
ECTS
Omschrijving
Duur (in jaren) 3
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)