Ba sociologie

Naam Ba sociologie
Code SOBA
Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
ECTS
Omschrijving
Duur (in jaren) 3
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)