Ma Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied

Naam Ma Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied
Code
Faculteit Wijsbegeerte
ECTS
Omschrijving Toegankelijk met een gelijknamige bachelor. Bestemd voor studenten die op masterniveau filosofie willen studeren in combinatie met een ander wetenschapsgebied. Deze opleiding duurt twee jaar: één jaar filosofie en één jaar studie in het betreffende wetenschapsgebied.
Duur (in jaren) 2
Niveau(s) master
Voertaal Engels

Bekijk studieprogramma (vakken)