* Duale Master - Togamaster Nederlands Recht

Naam
  • Duale Master - Togamaster Nederlands Recht
Code
Faculteit Rechtsgeleerdheid
ECTS
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)