Postacademisch Onderwijs

Naam Postacademisch Onderwijs
Code
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
ECTS
Omschrijving Zie voor Postacademisch Onderwijs:
http://www.rug.nl/ggw/onderwijs/postacademisch
Duur (in jaren)
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)