Open Colleges

Naam Open Colleges
Code
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
ECTS
Omschrijving open modules of Theology and Religious Studies
Duur (in jaren)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)