Ma Filosofie en Educatie

Naam Ma Filosofie en Educatie
Code
Faculteit Wijsbegeerte
ECTS
Omschrijving De masteropleiding Filosofie en Educatie is een tweejarige opleiding, inclusief een lerarenopleiding waarin een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het vak Filosofie (HAVO, VWO) kan worden gehaald. Het eerste jaar van de opleiding komt ongeveer overeen met het programma van de 'gewone' masteropleiding Wijsbegeerte, het tweede jaar is het lerarenopleidingsgedeelte, dat o.a. de zgn 'LIO-stage' bevat.
Duur (in jaren) 2
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)