Researchmaster Philosophy

Naam Researchmaster Philosophy
Code
Faculteit Wijsbegeerte
ECTS
Omschrijving Dit is een tweejarige opleiding die bestemd is voor getalenteerde studenten. Voor de opleiding gelden speciale toegangseisen. De opleiding bereidt voor op een wetenschappelijke carrière.
Duur (in jaren) 2
Niveau(s) master
Voertaal Engels

Bekijk studieprogramma (vakken)