Ba Filosofie

Naam Ba Filosofie
Code
Faculteit Wijsbegeerte
ECTS
Omschrijving In voltijdse vorm is dit een driejarige opleiding. Het eerste jaar is de propedeuse, die een overzicht biedt van het geheel van de filosofie. In het tweede jaar wordt de basiskennis verbreed en verdiept en in het derde jaar is er mogelijkheid tot specialisatie (major). Tevens wordt in het tweede en derde jaar een niet-filosofisch vak (minor) gekozen. De bachelorgraad van deze opleiding geeft toegang tot de masteropleiding Wijsbegeerte.
Duur (in jaren) 3
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)