MSc Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen

Naam MSc Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen
Code
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
ECTS
Omschrijving Voor meer informatie over de opleiding zie de website:
http://www.rug.nl/masters/opleiding-tot-leraar-voortgezet-onderwijs-van-de-eerste-graad-in-economie-en-bedrijfswetenschappen/
Duur (in jaren) 2
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)