Informatie over Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 4
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaara verplichtRGMPR02806Seminaar Togamaster (Rechtspleging)Nederlands6variabel
 b verplichtRGMPR80012Stage TogamasterNederlands12variabel
 c verplichtRGDOS064 hoofdvakken Nederlands Recht (6ec p/v)Nederlands24variabel
Opmerkingen

 • a. Het Seminaar (Rechtspleging) heeft een totale omvang van 6 ec en is als volgt over de semesters verdeeld:
• deel 1: jaar 4 - 1e semester: kennismakingsbijeenkomst/bespreking programma en schrijfproject;
• deel 2: jaar 4 - 2e semester: terugkomdagen en colleges Beroepshouding;
• deel 3: jaar 5 - 1e semester: papers/presentatie en colleges vergelijkend Bewijsrecht.
 • b. De Stage Togamaster heeft een totale omvang van 12 ec en is als volgt over het jaar geprogrammeerd:
• deel 1: jaar 4 - semester 1b: Kennismakingsstage (3 ec);
• deel 2: jaar 4 - semester 2: Werkstage (9 ec);
 • c. In het kader van het curriculum van de Duale variant van de Master Nederlands recht (Togamaster) dient een student 4 hoofdvakken op te nemen van de specialisatie Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht of Strafrecht. Daarbij dient in ieder geval een van de volgende hoofdvakken te worden gekozen: Internationaal en Europees Strafrecht, Internationaal Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht in Europees Perspectief, Europees Arbeidsrecht of Mededingingsrecht. Zie verder de vakken hieronder.
 • Indien deze vakken zijn afgelegd als onderdeel van het bachelorexamen (M4), mogen deze vakken niet opgevoerd worden in de Toga-master. Men dient dan een ander verplicht vak te kiezen. De Toga-master moet minimaal 60 ec omvatten.

» Jaar 5
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IverplichtRG00061018ScriptieNederlands18
Opmerkingen

Het seminaar Toga-master (Rechtspleging) in jaar 4 kent een uitloop in jaar 5 - 1e semester - in de vorm van papers/presentatie en colleges Vergelijkend Bewijsrecht.

» Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Arbeidsrecht
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I ac. (OC) 4-5RGMHA00106ArbeidsovereenkomstenrechtNederlands62
 c. (OC) 4-5RGMHA00606Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht)Nederlands64
semester I bc. (verplicht) 4-5RGMHA03006Europees ArbeidsrechtNederlands6variabel
 c. (OC) 4-5RGMBE01006Sociale ZekerheidsrechtNederlands6variabel
semester II ac. (OC) 4-5RGMHA00206Collectief ArbeidsrechtNederlands64
Opmerkingen

 • c. In het kader van het curriculum van de Duale variant van de Master Nederlands recht (Togamaster) specialisatie Arbeidsrecht dient een student 4 hoofdvakken in het programma op te nemen die behoren bij de specialisatie Arbeidsrecht, van de Master Nederlands Recht. Daarbij dient in ieder geval het vak Europees Arbeidsrecht te worden gekozen.
 • Indien deze vakken van de master Nederlands Recht, specialisatie Arbeidsrecht, zijn afgelegd als onderdeel van het bachelorexamen (M4), mogen deze vakken niet opgevoerd worden in de Toga-master. Men dient dan een ander verplicht vak te kiezen. De Toga-master moet minimaal 60 ec omvatten.

» Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Ondernemingsrecht
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I ac. (OC) 4-5RGMHA00106ArbeidsovereenkomstenrechtNederlands62
 c. (OC) 4-5RGMHA00606Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht)Nederlands64
semester I bc. (OC) 4-5RGAHA90206InsolventierechtNederlands64
semester II ac. (verplicht) 4-5RGMEE00206MededingingsrechtNederlands6variabel
semester II bc. (OC) 4-5RGMHA02006Ondernemingsrecht 2Nederlands64
Opmerkingen

c. In het kader van het curriculum van de Duale variant van de Master Nederlands recht (Togamaster) specialisatie Ondernemingsrecht dient een student 4 hoofdvakken in het programma op te nemen die behoren bij de specialisatie Ondernemingsrecht, van de Master Nederlands Recht. Daarbij dient in ieder geval het vak Mededingingsrecht te worden gekozen.

 • Indien deze vakken van de master Nederlands Recht, specialisatie Ondernemingsrecht, zijn afgelegd als onderdeel van het bachelorexamen (M4), mogen deze vakken niet opgevoerd worden in de Toga-master. Men dient dan een ander verplicht vak te kiezen. De Toga-master moet minimaal 60 ec omvatten.

» Duale Master - Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Privaatrecht
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I averplichtRGMPR03506Bijzondere OvereenkomstenNederlands64
semester I bverplichtRGMPR00306Goederenrecht C.S.Nederlands6variabel
 verplichtRGMPR00506Internationaal PrivaatrechtNederlands62
semester II bverplichtRGMPR10206Civiele RechtsplegingNederlands64
Opmerkingen

 • c. In het kader van het curriculum van de Duale variant van de Master Nederlands recht (Togamaster) specialisatie Privaatrecht dient een student de 4 hoofdvakken in het programma op te nemen die behoren bij de specialisatie Privaatrecht, van de Master Nederlands Recht.
 • Indien deze vakken van de master Nederlands Recht, specialisatie Privaatrecht, zijn afgelegd als onderdeel van het bachelorexamen (M4), mogen deze vakken niet opgevoerd worden in de Toga-master. Men dient dan een ander verplicht vak te kiezen. De Toga-master moet minimaal 60 ec omvatten.
 • 1-9-19: Naamswijziging: Burgerlijk Procesrecht 2 -> Civiele Rechtspleging
 • 1-9-19: Naamswijziging: Verbintenissenrecht c.s.-> Bijzondere Overeenkomsten

» Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Strafrecht
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I ac. (OC) 4-6RGMCR01106Inleiding CriminologieNederlands64
 c. (OC) 4-6RGMSR00306Materieel StrafrechtNederlands62
semester I bc. (verplicht) 4-6RGMSR01506Internationaal en Europees StrafrechtNederlands64
 c. (OC) 4-6RGMSR00806Strafprocesrecht RechtsmiddelenNederlands62
semester II ac. (OC) 4-6RGMSR00406SanctierechtNederlands62
semester II bc. (OC) 4-6RGMSR00706Strafprocesrecht DwangmiddelenNederlands62
Opmerkingen

 • c. In het kader van het curriculum van de Duale variant van de Master Nederlands recht (Togamaster) specialisatie Strafrecht dient een student 4 hoofdvakken in het programma op te nemen die behoren bij de specialisatie Strafrecht, van de Master Nederlands Recht. Daarbij dient in ieder geval het vak Internationaal en Europees Strafrecht te worden gekozen.
 • Indien deze vakken van de master Nederlands Recht, specialisatie Strafrecht, zijn afgelegd als onderdeel van het bachelorexamen (M4), mogen deze vakken niet opgevoerd worden in de Toga-master. Men dient dan een ander verplicht vak te kiezen. De Toga-master moet minimaal 60 ec omvatten.

» Duale Master-Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I ac. (OC) 4-5RGMBE02406OmgevingsrechtNederlands64
 c. (OC) 4-5RGMST01006Recht Decentrale OverhedenNederlands62
semester I bc. (OC) 4-5RGMBE03006Overheid en PrivaatrechtNederlands64
semester II ac. (OC) 4-5RGMST00106GrondrechtenNederlands64
semester II bc. (verplicht) 4-5RGMST00906Staats- en Bestuursr. in Eur. Perspect.Nederlands64
Opmerkingen

 • c. In het kader van het curriculum van de Duale variant van de Master Nederlands recht (Togamaster) specialisatie Staats- en Bestuursrecht dient een student 4 hoofdvakken in het programma op te nemen die behoren bij de specialisatie Staats- en Bestuursrecht, van de Master Nederlands Recht. Daarbij dient in ieder geval het vak Staats- en Bestuursrecht in Europees Perspectief te worden gekozen.
 • Indien deze vakken van de master Nederlands Recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht, zijn afgelegd als onderdeel van het bachelorexamen (M4), mogen deze vakken niet opgevoerd worden in de Toga-master. Men dient dan een ander verplicht vak te kiezen. De Toga-master moet minimaal 60 ec omvatten.
 • 1-9-19: Naamswijziging: Bestuur, Aansprakelijkheid en Privaatrecht -> Overheid en Privaatrecht

Toon korte vakomschrijvingen