Informatie over Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 4 (Verplichte Onderdelen)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester Ic. verplichtRGDOS017Seminaar Nederlands RechtNederlands6variabel
semester I averplichtRGMHA00106ArbeidsovereenkomstenrechtNederlands62
 a. verplichtRGMHA00606Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht)Nederlands64
semester I bverplichtRGAHA90206InsolventierechtNederlands64
 b. en c. verplichtRGDOS04Keuzeruimte MasterNederlandsvariabel
semester IIverplichtRG00061018ScriptieNederlands18
semester II averplichtRGMEE00206MededingingsrechtNederlands6variabel
semester II bverplichtRGMHA02006Ondernemingsrecht 2Nederlands64
Opmerkingen

 • De bovenstaande indeling is afgestemd op studenten die in september met de masteropleiding beginnen.
 • Studenten die in februari instromen kunnen met behulp van videocolleges het vak Ondernemingsrecht 1 in blok 3 afleggen waarvoor aan het einde van blok 3 een extra tentamen is ingepland. Deze studenten kunnen het keuzevak in blok 4 doen.
 • In blok 3 en 4 zijn ook seminaars Nederlands recht gepland.
 • Studenten die in februari beginnen mogen hun scriptie in blok 1 en 2 schrijven.
 • 1-9-12 herziening oer (invoering harde knip), 1-9-11 herziening exameneisen/oer, 1-9-07: herziening exameneisen/oer/onderdelen, zie Overgangsregelingen via Kennisbank Rechten.
 • a. indien Ondernemingsrecht 1 voor 1-1-19 is afgelegd als onderdeel van het bachelorexamen dan bedraagt de keuzeruimte 6 ec extra (zie OER);
 • b. omvang keuzeruimte: zie OER van de opleiding voor juiste omvang en eisen (M4- of M5-vakken, Stage of een Recht in Praktijk onderdeel). De master moet minimaal 60 ec omvatten;
 • c. het seminaar/de keuzeruimte zijn in dit schema geroosterd in het 1e semester maar kunnen ook worden afgelegd/ingevuld in het 2e semester.
 • d. de scriptie is in dit schema geroosterd in het 2e semester maar kan ook worden afgelegd/ingevuld in het 1e semester.

» (jaar 4) Keuzevakken - geadviseerd voor Ondernemingsrecht
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I akeuzeRGMFI10406Fiscaal ondern.recht voor n-fiscalistenNederlands64
 keuzeRGMHA00506Intellectuele EigendomNederlands64
semester I bkeuzeRGMBE01006Sociale ZekerheidsrechtNederlands6variabel
semester IIkeuzeRGMDOS0100Learning CommunitiesNederlands
semester II akeuzeRGMHA00206Collectief ArbeidsrechtNederlands64
Opmerkingen

1-9-19: Naamswijziging: Belastingrecht 2 -> Fiscaal Ondernemingsrecht voor niet-fiscalisten. Indien Belastingrecht 2 voor 1-9-19 is afgelegd als onderdeel van het bachelorexamen dan kan Fiscaal ondernemingsrecht voor niet-fiscalisten niet als keuzevak opgenomen worden.

» (jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaara. (keuze)RGMHA01906Seminaar Corporate LitigationNederlands6variabel
semester IkeuzeRGMPR02206Seminaar Commerciële ContractenNederlands62
 keuzeRGMRG00206Seminaar Ius CommuneNederlands62
 keuzeRGMHA02806Seminaar Onderneming en ArbeidNederlands62
 keuzeRGMHA01306Seminaar OndernemingsrechtNederlands62
 keuzeRGMHA02906Seminaar VerzekeringsrechtNederlands62
semester IIkeuzeRGMIP00206Sem. IPR en Commerciële RechtspraktijkNederlands62
 keuzeRGMHA00906Seminaar AuteursrechtNederlands62
 keuzeRGMRF00306Seminaar Boontje komt om z'n loontje?Nederlands62
 keuzeRGMHA01106Seminaar FaillissementsrechtNederlands62
 keuzeRGMPR03206Seminaar Financiering en ZekerhedenNederlands62
Opmerkingen

 • 1-9-19: Naamswijziging: Seminaar Privaatrecht 1 -> Seminaar Financiering en Zekerheden
 • 1-9-16: Naamswijziging: Seminaar IPR en Rechtspraktijk -> Seminaar IPR en Commerciële Rechtspraktijk
 • 1-9-16: Seminaar Boontje komt om z'n loontje? gaat naar blok 3 (was blok 3 en 4)
 • a.(keuze): de seminaar Corporate Litigation wordt ook in semester 2 aangeboden

Toon korte vakomschrijvingen