Informatie over Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 1
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I a(v)RGBBE00510Bestuursrecht: BesluitvormingNederlands108
 (v)RGBSR00005Strafrecht 2Nederlands54
semester I b(v) / aRGBPR00110Burgerlijk Recht 2Nederlands108
 (v)RGBEE10010Recht van de Europese UnieNederlands106
 (v)RGPST00105Staatsrecht 1Nederlands56
semester II a(v)RGBHA90005Bedrijfsrecht Theorie en vaardighedenNederlands54
 (v)RGBSR00010Strafrecht 3Nederlands106
semester II b(v)RGBBE01205Bestuursrecht: RechtsbeschermingNederlands54
 (v) / bRGBPR10005Burgerlijk ProcesrechtNederlands54
 (v)RGBPR00105Burgerlijk Recht 3Nederlands54
Opmerkingen

(v) = verplicht

a: Burgerlijk Recht 2 maakt geen deel uit van het pre-masterprogramma maar is wel een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van het civiel effect. Burgerlijk Recht 2 kan alleen via contractonderwijs worden gevolgd. In studiejaar 2020-2021 mag het vak Burgerlijk recht 2 zonder contractinschrijving en zonder extra kosten worden gevolgd.

b. Burgerlijk Procesrecht wordt in blok 4 aangeboden in de vorm van online-colleges (en 1 tentamenkans in blok 4 en herkansing in blok 1 van het jaar daarop). Het vak wordt in blok 1 live gegeven. Hoewel er in blok 4 maar 1 tentamenkans is, is de spreiding van de onderwijslast wel beter)

Voor de toelatingseisen zie het Onderwijs en Examenregelement (master)

  • 1-9-2020: Naamswijziging: Europees Recht -> Recht van de Europese Unie
  • 1-9-2019: Naamswijziging: Burgerlijk Procesrecht 1 -> Burgerlijk Procesrecht
  • 1-9-2019: Bestuursrecht 2 -> Bestuursrecht: Besluitvorming
  • 1-9-2019: Bestuursrecht 3 -> Bestuursrecht: Rechtsbescherming

Toon korte vakomschrijvingen