Informatie over Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs Frans

Voor deze opleiding is geen studieschema ingevoerd. Dit zal op een later moment nog gedaan worden.