Informatie over Executive Master of Accountancy

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Executive Master of Accountancy Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 1
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I averplichtEBE025A10IC AIS Comprehensive DesignNederlands108
semester I bverplichtEBE026A05Corporate Governance for AccountantsNederlands54
 verplichtEBE027A03IC-CG Integratie portfolio deel INederlands3
semester II bverplichtEBE028A05Audit & Assurance INederlands57
 verplichtEBE029A02CG-AA Integratie portfolio deel IINederlands2
 verplichtEBE024A05Externe Verslaggeving ResearchNederlands5variabel
Opmerkingen

Het vak IC AIS Comprehensive Design omvat een schriftelijk examen. Dit schriftelijk examen bestaat uit twee examenonderdelen (vraagstuk 1 en vraagstuk 2). Voor de twee onderdelen tezamen dienen ten minste 11 punten te zijn behaald, waarbij voor een afzonderlijk onderdeel minimaal een 5 moet worden behaald. De afzonderlijke onderdelen worden met gehele cijfers gehonoreerd;
De cursus Corporate Governance for Accountants is met goed gevolg afgelegd, indien alle aan de cursus verbonden opdrachten met een voldoende zijn afgerond en het afsluitende tentamen met een voldoende is gehonoreerd;
De cursus IC-CG Integratie portfolio deel I is met goed gevolg afgerond indien de bijbehorende casus met een voldoende is gehonoreerd;
Het tentamen van het vak Audit & Assurance I is met goed gevolg afgelegd, indien voor het schriftelijk tentamen een voldoende is behaald en het eindcijfer een voldoende is. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van de resultaten op de tussentijdse opdracht en het schriftelijk tentamen;
De cursus CG-AA Integratie portfolio deel II is met goed gevolg afgerond indien de bijbehorende casus met een voldoende is gehonoreerd;
De cursus Externe Verslaggeving Research is met goed gevolg afgelegd indien de researchopdracht van deze cursus met een voldoende is gehonoreerd.

» Jaar 2
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I averplichtEBE030A15Externe verslaggeving voor AccountantsNederlands158
semester I bverplichtEBE031A05Audit & Assurance IINederlands57
semester I b en semester II averplichtEBE032A06Afronding Accountancy Portfolio deel IIINederlands6variabel
semester II bverplichtEBE033A04Afronding Accountancy MondelingNederlands4variabel
Opmerkingen

Tot de colleges van het vak Audit & Assurance II wordt de cursist toegelaten, indien het examen van het vak IC AIS Comprehensive Design ten minste eenmaal rechtsgeldig is afgelegd.
Tot het landelijk schriftelijk examen van het vak Audit & Assurance II wordt de cursist toegelaten, indien het tentamen Audit & Assurance I is behaald ofwel aan het reguliere tentamen en/of het herhalingstentamen is deelgenomen.
Het vak Audit & Assurance II omvat een landelijk schriftelijk examen. Het landelijk schriftelijk examen bestaat uit twee examenonderdelen (vraagstuk 1 en vraagstuk 2). Voor de twee onderdelen tezamen dienen ten minste 11 punten te zijn behaald. De afzonderlijke onderdelen worden uitsluitend met gehele cijfers gehonoreerd. De vaststelling van het landelijk schriftelijk examen en de wijze van beoordeling worden door een externe commissie van de NBA bepaald. Definitieve vaststelling van deze regeling heeft nog niet plaatsgevonden, dus afwijkingen zijn nog mogelijk.
Tot de cursus Afronding Accountancy Portfolio deel III wordt de cursist toegelaten, indien hij heeft deelgenomen aan alle voorgaande cursussen uit het EMA-programma en de examens regulier heeft afgelegd. Portfolio deel I en Portfolio deel II dienen daarnaast met een voldoende te zijn afgerond.
Tot het afsluitende mondelinge accountantsexamen (Afronding Accountancy Mondeling) wordt de cursist toegelaten nadat Afronding Accountancy Portfolio deel III met een voldoende is afgerond.
Het mondeling accountantsexamen dient met een score van ten minste een 6 te worden afgerond.
Het afstudeerwerkstuk van de Executive Master of Accountancy bestaat uit de volgende studieonderdelen:
- IC-CG Integratie Portfolio deel I
- CG-AA Integratie Portfolio deel II
- Afronding Accountancy Portfolio deel III
- Afronding Accountancy Mondeling
Voor de overige vakken van de opleiding geldt de algemene regeling rond vrijstelling, zoals geformuleerd in artikel 6.11 van de OER.

Toon korte vakomschrijvingen