Informatie over Ma psychologie (EN)

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Ma psychologie (EN) Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 1 (Ma psychologie (keuze vakken))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarkeuzePSMCK-5Literatuurpakket Cognitive Psy.Engels en Nederlands5variabel
 keuzePSMFK-1CS: Interventies in Klinisch Forensische Psy & ViEngels en Nederlands5variabel
 keuzePSMFK-2CS: Exp. methoden in de Kl. Forensische PsyEngels en Nederlands5
 keuzePSMKK-5Diagnostic Models and StrategiesEngels en Nederlands5
 keuzePSMKK-6Capita Selecta TherapyEngels en Nederlands5
 keuzePSMKK-7Capita Selecta Experimentele PsychopathologieEngels en Nederlands5
 keuzePSM-LTLiteratuurtentamenEngels en Nederlandsvariabel
 keuzePSMNK-5Capita Selecta Clinical Neuropsychology 1Engels5variabel
 keuzePSMNK-6Capita Selecta Clinical Neuropsychology 2Engels5variabel
semester I bkeuzePSMRK-1Capita Selecta Reflections on PsychologyEngels5variabel
semester II akeuzePSMPK-1Boundaries of PsychologyEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Applied Social Psychology))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMST-1Master's Thesis applied social psychologyEngels30variabel
semester I akeuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze BPSMSB-11Health PsychologyEngels52
 keuze FPSMSB-2Environmental psychologyEngels52
 keuze MPSMSM-1Adv. Res. methods in social and organizational psyEngels5
semester I bkeuze FPSMSB-12Cultural PsychologyEngels52
 keuze FPSMSB-5Personal, social and cultural changeEngels53
 keuze VPSMSV-3Designing InterventionsEngels520
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
 keuze FPSMSB-10Current topics of intergroup relations in societyEngels52
 keuze VPSMSV-5Managing groupsEngels5variabel
semester II bkeuze FPSMSB-7Controversies in social psychologyEngels53
» Jaar 1 (Ma psychologie (Clinical Forensic Psychology & Victimology) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMFT-1Master These Klinische Forensische PsychologieEngels en Nederlands30variabel
 keuzePSMFK-3Capita Selecta Risk assessment and threat analysisEngels5variabel
semester I akeuze FPSMFB-1Crime & psychological vulnerabilityEngels5variabel
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
semester I bkeuze FPSMFB-2Crime & psychological assessment and interventionsEngels5variabel
 keuze SPSMFV-1Clinical Forensic SkillsEngels5variabel
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Clinical neuropsychology) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMNT-1Master's Thesis Clinical NeuropsychologyEngels30variabel
semester I aKeuze SPSMCV-3Building Experiments & Measuring PerformanceEngels5
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMNB-3Neuropsychology & psychiatric disordersEngels52
 keuze SPSMNV-2Neuropsychological AssessmentEngels5
semester I bkeuze SPSMCV-1Advanced experimental skillsEngels516
 keuze MPSMNM-2Research Methods in Clinical NeuropsychologyEngels52
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
 keuze FPSMNB-1Advanced clinical neuropsychologyEngels52
 keuze SPSMNV-2Neuropsychological AssessmentEngels5
semester II bkeuze FPSMNB-5Neuropsychological rehabilitation and treatmentEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Clinical Psychology) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMKT-1Master These Klinische PsychologieEngels en Nederlands30variabel
semester I akeuzeFPSMKB-1Evidence-based interventionsEngels52
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
semester I bkeuze FPSMKB-7Cognitive Models in PsychopathologyEngels52
semester II akeuze SPSMKV-1Diagn. en interv. voor de kl. psy.Nederlands5variabel
 keuze SPSMKV-3Clin. interv. and e-health for adults and youthEngels56
 keuze MPSMM-6Test constructionEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Cognitive Psychology and Psychophysiology))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMCT-1Master's Thesis Cog Psychology and PsychofysiologyEngels30variabel
semester I akeuze FPSMCB-1Psychophysiology and its applicationsEngels52
 keuze SPSMCV-3Building Experiments & Measuring PerformanceEngels5
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
semester I bkeuze FPSMCB-2Cognitive psychology, theory and appli.Engels53
 keuze SPSMCV-1Advanced experimental skillsEngels516
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Environmental Psychology) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMET-1Master Thesis Environmental PsychologyEngels30variabel
semester I akeuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMSB-2Environmental psychologyEngels52
 keuze MPSMSM-1Adv. Res. methods in social and organizational psyEngels5
semester I bkeuze SPSMSV-3Designing InterventionsEngels520
semester II akeuze FPSMEB-1Advanced topics in environmental psychologyEngels5variabel
 keuze MPSMM-6Test constructionEngels52
semester II bkeuze FPSMEB-2Working in interdisciplinary teamsEngels54
» Jaar 1 (Ma psychologie (Reflecting on Psychology ) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMRT-1Master Thesis Reflecting on PsychologyEngels30variabel
 keuze SPSMRV-1Writing SkillsEngels5variabel
semester Ikeuze MPSMRM-1Qualitative Research MethodsEngels5variabel
semester I akeuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMRB-2Conceptual Issues in PsychologyEngels5variabel
semester I bkeuze FPSMRB-1Brain, Consciousness and SocietyEngels5variabel
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Talent Development and Creativity) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMDT-1Master Thesis Talent Development and CreativityEngels30variabel
semester I akeuze SPSMAV-5CoachingEngels en Nederlands54
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMOB-7Talent Development & CreativityEngels52
semester I bkeuze SPSMAV-5CoachingEngels en Nederlands54
 keuze FPSMDB-1Talent Development & Creativity in PracticeEngels5variabel
 keuze MPSMOB-5Complexity, dynamics and developmentEngels53
semester II akeuze FPSMAB-11Competence and MotivationEngels52
 keuze MPSMM-6Test constructionEngels52
semester II bkeuze SPSMAV-7Aging at Work and Career DevelopmentEngels5variabel
 keuze FPSMDB-2Talent AssessmentEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Traffic Psychology and Sustained Mobility ) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMTT-1Master Thesis Traffic Psychology and Sustained MobEngels30variabel
semester I akeuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMTB-1Traffic PsychologyEngels52
semester I bkeuze FPSMTB-2Factors influencing mobilityEngels52
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
 keuze SPSMTV-1Evaluating driving behaviour and fitness to driveEngels5variabel
» Jaar 1 (Ma psychologie (Work, Organizational and Personnel Psychology))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtPSEMAT-1Master's Thesis Work, Organizational and Pers PsyEngels30variabel
semester I akeuze SPSMAV-5CoachingEngels en Nederlands54
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze MPSMSM-1Adv. Res. methods in social and organizational psyEngels5
 keuzePSMAB-10PersoneelsselectieNederlands52
semester I bkeuze FPSMAB-7Power and LeadershipEngels52
 keuze SPSMAV-5CoachingEngels en Nederlands54
semester II akeuze FPSMAB-11Competence and MotivationEngels52
 keuze MPSMM-6Test constructionEngels52
semester II bkeuze FPSMAB-8Creativity & innovation in organizationsEngels52
 Keuze SPSMAV-7Aging at Work and Career DevelopmentEngels5variabel

Toon korte vakomschrijvingen