Informatie over Ma Nederlands Recht - specialisatie Staats- en Bestuursrecht

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Ma Nederlands Recht - specialisatie Staats- en Bestuursrecht Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 4 ( Verplichte onderdelen)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaare. (verplicht)RG00061012MasterscriptieNederlands12
semester I(OV) 3-8RGAST90206Parlementaire Gesch. en Politiek StaatsrNederlands6
 c. (verplicht)RGDOS017Seminaar Nederlands RechtNederlands6variabel
semester I a(OV) 3-8RGMBE02406OmgevingsrechtNederlands64
 verplichtRGMST01006Recht Decentrale OverhedenNederlands64
 keuzeRGKOMANRSBMA NL recht, Staats- en Best - Kick offNederlands
semester I bverplichtRGMBE03006Overheid en PrivaatrechtNederlands64
 (OV) 3-8RGMBE01006Sociale ZekerheidsrechtNederlands6variabel
semester IId. (verplicht)RGMDOS801Recht in Praktijk (zie overzicht)Engels en Nederlands6variabel
 keuzeRGMDOS0100Learning CommunitiesNederlands
semester II a(OV) 3-8RGMBE02506Publiekrecht en duurzaamheidNederlands62
 (OV) 3-8RGMST01306Staats en Bestuursr.: RechtsvergelijkingNederlands64
semester II b(OV) 3-8RGMST01106KoninkrijksrechtNederlands62
 verplichtRGMST00906Staats- en Bestuursr. in Eur. Perspect.Nederlands64
 (OV) 3-8RGMBE02306Toezicht en RechtshandhavingNederlands62
 (OV) 3-8RGMBE01106VreemdelingenrechtNederlands62
Opmerkingen

 • De bovenstaande indeling is afgestemd op studenten die in september met de masteropleiding beginnen.
 • Studenten die in februari instromen kunnen met behulp van onlinecolleges het vak Overheid en Privaatrecht in blok 3 afleggen en het hertentamen aan het einde van blok 3 doen.
 • In blok 3 en 4 zijn ook seminaars Nederlands recht gepland.
 • Studenten die in februari beginnen mogen hun scriptie in blok 1 en 2 schrijven.
 • De intekening voor zowel een seminaar als een Recht in Praktijk-onderdeel is bindend.
 • Studenten die na de pre-master Rechtsgeleerdheid zijn ingestroomd in deze master en in aanmerking willen komen voor civiel effect, dienen Internationaal Publiekrecht (master-variant) op te nemen in hun master-programma. Dit vak is een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van het civiel effect en kan niet in het pre-master fase (Nederlands Recht) worden afgelegd. Mocht dit college overlap hebben met een van de hierboven genoemde verplichte vakken kan men toestemming krijgen voor het volgen van de online-colleges.
 • a. Indien er M4-vakkken zijn afgelegd als onderdeel van het bachelorexamen, dan kunnen deze niet als optioneel verplicht vak (in de master) worden gekozen.
 • b. Optioneel Verplicht (OV) 3 vakken te kiezen uit 8.
 • c. het seminaar is in dit schema geroosterd in het 1e semester maar kunnen ook worden afgelegd/ingevuld in het 2e semester.
 • d. het recht in praktijk onderdeel is in dit schema geroosterd in het 2e semester, maar kan ook worden afgelegd/ingevuld in het 1e semester. Geadviseerd wordt om eerst een seminaar te volgen en daarna een Recht in Praktijkonderdeel. Zie de lijst met Recht in Praktijk onderdelen. De intekening is bindend. Let goed op de eventuele entree-eisen die voor sommige Recht in Praktijk onderdelen gelden. Indien na de intekening blijkt dat u niet voldoet aan deze eis(en) kan dit resulteren dat u alsnog wordt uitgeschreven!!
 • e. de scriptie is in dit schema geroosterd in het 2e semester maar kan ook worden afgelegd/ingevuld in het 1e semester.
Per 1 september 2023 wordt deze opleiding niet meer in deeltijd aangeboden. Studenten die voor deze datum zijn begonnen met deze deeltijdvariant kunnen deze opleiding afronden t/m 31 augustus 2025. Voor meer informatie zie de berichtgeving inzake de beëindiging van de deeltijdvariant Master Nederlands Recht.

» Jaar 4 ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Staats- en Bestuursrecht)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IkeuzeRGMBE02606Seminaar BesluitvormingNederlands62
semester IIkeuzeRGMST01406Seminaar Act. staats- en bestuursrechtNederlands62
 keuzeRGMBE00906Seminaar WetgevingNederlands62
semester II akeuzeRGMAR00206Seminaar Openbare-orderecht & VeiligheidNederlands62
Opmerkingen

 • n.b. de genoemde seminaars zijn slechts aanbevolen, een keuze uit de overige seminaars Nederlands Recht. is ook mogelijk. De intekening is bindend.

1-9-20: Seminaar Constitutions Compared -> Seminar Digital Government

Toon korte vakomschrijvingen