Informatie over Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 4 ( Verplichte onderdelen)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IverplichtRGDOS017Seminaar Nederlands RechtNederlands6variabel
semester I averplichtRGMPR03506Bijzondere OvereenkomstenNederlands64
 a. (OV 1-3)RGAPR90606JeugdrechtNederlands62
 a. (OV 1-3)RGMBE02406OmgevingsrechtNederlands64
 a. (OV 1-3)RGMHA00606Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht)Nederlands64
semester I bverplichtRGMPR00306Goederenrecht C.S.Nederlands6variabel
 verplichtRGMPR00506Internationaal PrivaatrechtNederlands62
semester IIverplichtRG00061018ScriptieNederlands18
 keuzeRGMDOS0100Learning CommunitiesNederlands
semester II ab. (OV 1-3)RGAPR90706Letselschade en BeroepsziektenNederlands62
 b. (OV 1-3)RGMPR00606Personen- en FamilierechtNederlands64
semester II bverplichtRGMPR10206Civiele RechtsplegingNederlands64
 b. (OV 1-3)RGAPR90506HuurrechtNederlands62
Opmerkingen

 • Huurrecht wordt dit jaar eenmalig in blok 4 aangeboden (in 2020-2021 vindt het weer in blok 3 plaats). Studenten die door deze verplaatsing in de problemen komen (bijvoorbeeld wanneer Huurrecht het laaste vak voor afstuderen is) kunnen contact opnemen met de studie-adviseur. Hiervoor zal dan een andere oplossing worden gezocht.
 • 1-9-19: Naamswijziging: Burgerlijk Procesrecht 2 -> Civiele Rechtspleging
 • 1-9-19: Naamswijziging: Verbintenissenrecht c.s.-> Bijzondere Overeenkomsten
1-9-16: wijziging master Nederlands Recht - privaatrecht. Naast de verplichte vakken wordt aan studenten een keuze gegeven uit een aantal vakken waardoor een accent kan worden gelegd binnen de afstudeerrichting, te weten de vakken genoemd onder:
a. (OV 1-3) keuze 1 uit 3 (in blok 1)
b. (OV 1-3) keuze 1 uit 3 (in blok 3)

Indien deze optioneel verplichte keuzevakken als M4-vak zijn afgelegd als onderdeel van het bachelorexamen, mogen deze vakken niet opgevoerd worden in de master. Men dient dan een ander optioneel verplicht vak te kiezen. De master moet minimaal 60 ec omvatten.
 • De bovenstaande indeling is afgestemd op studenten die in september met de masteropleiding beginnen.
 • Studenten die in februari instromen kunnen met behulp van videocolleges het vak Ondernemingsrecht 1 in blok 3 afleggen waarvoor aan het einde van blok 3 een extra tentamen is ingepland en het vak Internationaal Privaatrecht ook in blok 3 afleggen en het hertentamen van dit vak aan het einde van blok 3 doen.
 • In blok 4 kunnen deze studenten met behulp van videocolleges het vak Bijzondere Overeenkomsten doen waarvoor aan het einde van blok 4 een extra tentamen is ingepland.
 • In blok 3 en 4 zijn ook seminaars Nederlands recht gepland.
 • Studenten die in februari beginnen mogen hun scriptie in blok 1 en 2 schrijven.

» Jaar 4 ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaara. keuzeRGMHA01906Seminaar Corporate LitigationNederlands6variabel
semester IkeuzeRGMPR00706Seminaar Burgerlijk ProcesrechtNederlands63
 keuzeRGMPR02206Seminaar Commerciële ContractenNederlands62
 keuzeRGMPR03306Seminaar Europees PrivaatrechtNederlands62
 keuzeRGMRG00206Seminaar Ius CommuneNederlands62
 keuzeRGMHA02806Seminaar Onderneming en ArbeidNederlands62
 keuzeRGMHA01306Seminaar OndernemingsrechtNederlands62
 keuzeRGMHA02906Seminaar VerzekeringsrechtNederlands62
semester I bkeuzeRGMRG00806Seminaar Romeins PrivaatrechtNederlands62
semester IIkeuzeRGMIP00206Sem. IPR en Commerciële RechtspraktijkNederlands62
 keuzeRGMPR03406Seminaar Aanspr.heid en SchadevergoedingNederlands62
 keuzeRGMHA00906Seminaar AuteursrechtNederlands62
 keuzeRGMRF00306Seminaar Boontje komt om z'n loontje?Nederlands62
 keuzeRGMHA01106Seminaar FaillissementsrechtNederlands62
 keuzeRGMPR03206Seminaar Financiering en ZekerhedenNederlands62
 keuzeRGMIP00106Seminaar IPR in de familierechtpraktijkNederlands62
Opmerkingen

 • 1-9-19: Naamswijziging: Seminaar Privaatrecht 1 -> Seminaar Financiering en Zekerheden
 • 1-9-19: Naamswijziging: Seminaar Privaatrecht 2 -> Seminaar Europees Privaatrecht
 • 1-9-19: Naamswijziging: Seminaar Privaatrecht 3 -> Seminaar Aansprakelijkheid en Schadevergoeding
 • 1-9-16: Naamswijziging: Seminaar Internationaal Privaatrecht C.S. -> Seminaar IPR in de familierechtpraktijk
 • 1-9-16: Naamswijziging: Seminaar IPR en Rechtspraktijk -> Seminaar IPR en Commerciële Rechtspraktijk
 • 1-9-16: Seminaar Boontje komt om z'n loontje? gaat naar blok 3 (was blok 3 en 4)
 • 1-9-11 herziening oer/indeling onderdelen-> voor gevolgen zie Overgangsregelingen via Kennisbank Rechten.
 • n.b. de genoemde seminaars zijn slechts aanbevolen, een keuze uit de overige seminaars Nederlands Recht. is ook mogelijk.
 • a. de seminaar Corporate Litigation wordt ook in semester II aangeboden.

Toon korte vakomschrijvingen