Informatie over Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 4 ( Verplichte onderdelen)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarverplichtRG00061012MasterscriptieNederlands12
semester IverplichtRGDOS017Seminaar Nederlands RechtNederlands6variabel
semester I averplichtRGMPR03506Bijzondere OvereenkomstenNederlands64
 a. (OV 1-3)RGAPR90606JeugdrechtNederlands62
 a. (OV 1-3)RGMBE02406OmgevingsrechtNederlands64
 a. (OV 1-3)RGMHA00606Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht)Nederlands64
semester I bverplichtRGMPR00306Goederenrecht C.S.Nederlands6variabel
 verplichtRGMPR00506Internationaal PrivaatrechtNederlands62
semester IIverplichtRGMDOS801Recht in Praktijk (zie overzicht)Engels en Nederlands6variabel
 keuzeRGMDOS0100Learning CommunitiesNederlands
semester II ab. (OV 1-3)RGAPR90506HuurrechtNederlands62
 b. (OV 1-3)RGMPR00606Personen- en FamilierechtNederlands64
 b. (OV 1-3)RGMPR10306Personenschade: Theorie & PraktijkNederlands62
semester II bverplichtRGMPR10206Civiele RechtsplegingNederlands64
Opmerkingen

a. (OV 1-3) keuze 1 uit 3 (in blok 1)
b. (OV 1-3) keuze 1 uit 3 (in blok 3)

Indien deze optioneel verplichte keuzevakken als M4-vak zijn afgelegd als onderdeel van het bachelorexamen, mogen deze vakken niet opgevoerd worden in de master. Men dient dan een ander optioneel verplicht vak te kiezen. De master moet minimaal 60 ec omvatten.

 • De bovenstaande indeling is afgestemd op studenten die in september met de masteropleiding beginnen.
 • Studenten die in februari instromen kunnen met behulp van online-colleges het vak Ondernemingsrecht 1 in blok 3 afleggen waarvoor aan het einde van blok 3 een extra tentamen is ingepland en het vak Internationaal Privaatrecht ook in blok 3 afleggen en het hertentamen van dit vak aan het einde van blok 3 doen.
 • In blok 4 kunnen deze studenten met behulp van online-colleges het vak Bijzondere Overeenkomsten doen waarvoor aan het einde van blok 4 een extra tentamen is ingepland.
 • * d. het recht in praktijk onderdeel is in dit schema geroosterd in het 2e semester, maar kan ook worden afgelegd/ingevuld in het 1e semester. Zie de lijst met Recht in Praktijk onderdelen. De intekening is bindend.
 • In blok 3 en 4 zijn ook seminaars Nederlands recht gepland. De intekening is bindend.
 • Studenten die in februari beginnen mogen hun scriptie in blok 1 en 2 schrijven.
 • 1-9-20 herziening OER / onderdelen (invoering recht in praktijk onderdeel), zie de Overgangsregeling invoering Recht in Praktijk in master.
 • 1-9-20: Naamswijziging: Letselschade en Beroepsziekten -> Personenschade: Theorie & Praktijk
 • 1-9-19: Naamswijziging: Burgerlijk Procesrecht 2 -> Civiele Rechtspleging
 • 1-9-19: Naamswijziging: Verbintenissenrecht c.s.-> Bijzondere Overeenkomsten

» Jaar 4 ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaara. keuzeRGMHA01906Seminaar Corporate LitigationNederlands6variabel
semester IkeuzeRGMPR00706Seminaar Burgerlijk ProcesrechtNederlands63
 keuzeRGMPR02206Seminaar Commerciële ContractenNederlands62
 keuzeRGMPR03106Seminaar ConsumentenrechtNederlands62
 keuzeRGMPR03606Seminaar EchtscheidingsrechtNederlands62
 keuzeRGMRG00206Seminaar Ius CommuneNederlands62
 keuzeRGMHA02806Seminaar Onderneming en ArbeidNederlands62
 keuzeRGMHA01306Seminaar OndernemingsrechtNederlands62
semester I bkeuzeRGMRG00806Seminaar Romeins PrivaatrechtNederlands62
semester IIkeuzeRGMIP00206Sem. IPR en Commerciële RechtspraktijkNederlands62
 keuzeRGMPR03406Seminaar Aanspr.heid en SchadevergoedingNederlands62
 keuzeRGMHA00906Seminaar AuteursrechtNederlands62
 keuzeRGMRF00306Seminaar Boontje komt om z'n loontje?Nederlands62
 keuzeRGMHA01106Seminaar FaillissementsrechtNederlands62
 keuzeRGMPR03206Seminaar Financiering en ZekerhedenNederlands62
 keuzeRGMIP00106Seminaar IPR in de familierechtpraktijkNederlands62
semester II akeuzeRGMAR00206Seminaar Openbare-orderechtNederlands62
Opmerkingen

 • 1-9-20: Seminaar Verzekeringsrecht is komen te vervallen
 • 1-9-20: Seminaar Europees Privaatrecht -> Seminaar Consumentenrecht
 • 1-9-19: Naamswijziging: Seminaar Privaatrecht 1 -> Seminaar Financiering en Zekerheden
 • 1-9-19: Naamswijziging: Seminaar Privaatrecht 2 -> Seminaar Europees Privaatrecht
 • 1-9-19: Naamswijziging: Seminaar Privaatrecht 3 -> Seminaar Aansprakelijkheid en Schadevergoeding
 • n.b. de genoemde seminaars zijn slechts aanbevolen, een keuze uit de overige seminaars Nederlands Recht. is ook mogelijk. De intekening is bindend.
 • a. de seminaar Corporate Litigation wordt ook in semester II aangeboden.

Toon korte vakomschrijvingen