Informatie over Ba Taalwetenschap

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Ba Taalwetenschap Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 1
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I averplichtLTX020P05Syntaxis 1Nederlands5variabel
 verplichtLTX024P05Stoornissen in de Taalontwikkeling 1Nederlands54
 verplichtLTX026P05TaalverwerkingNederlands54
semester I bverplichtLTX021P05Semantiek 1Nederlands54
 verplichtLTX022P05Klankleer 1Nederlands54
 verplichtLTX025P05Stoornissen in de Taalontwikkeling 2Engels54
semester II averplichtLIX001X05Statistiek INederlands54
 verplichtLTX023P05TaalverwervingNederlands54
 verplichtLTX027P05Verworven Taalstoornissen 1Nederlands54
semester II bverplichtLIX002X05Statistiek IIEngels54
 verplichtLTX015P05Taalverandering en taalcontactNederlands54
 verplichtLTX028P05Verworven Taalstoornissen 2Engels54
» Jaar 2
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I averplichtLTX032B05Gesch. van de TaalkundeNederlands54
 verplichtLTX034B05TaalfilosofieNederlands54
 verplichtLTX045B05PsycholinguïstiekNederlands54
semester I bverplichtLTX014B05Klinische Linguïstiek KinderenEngels en Nederlands54
 verplichtLTX028B05Syntaxis 2Nederlands54
 verplichtLTX031B05Academische Vaardigheden & EthiekNederlands54
semester IIverplichtLTX035B10MorfologieNederlands104
semester II averplichtLTX027B05Semantiek 2Nederlands54
 verplichtLTX043B05Klinische Linguïstiek VolwassenenNederlands54
semester II bverplichtLTX026B05Klankleer 2Nederlands54
 verplichtLTX044B05Taal en Neuro-imagingEngels en Nederlands54
Opmerkingen

1. Als je de logopedie-minor wilt volgen, begin je al in blok 1 van jaar 2 met vakken aan de Hanzehogeschool. Je krijgt dan vrijstelling voor de vakken Taalfilosofie, Geschiedenis van de Taalkunde, en Morfologie.

» Jaar 3
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IverplichtMinorEngels en Nederlands30variabel
semester IIkeuzegroep ALTX039B10Afstudeerdossier: NeurolinguïstiekEngels104
 keuzegroep ALTX041B10Afstudeerdossier: KlankleerNederlands104
 keuzegroep ALTX042B10Afstudeerdossier: TOSNederlands104
 keuzeLTX047B10Afstudeerdossier: SyntaxisNederlands10
 keuzeLTX048B10Afstudeerdossier: Semantiek/PragmatiekNederlands104
Opmerkingen

1. Met ingang van collegejaar 2018-2019 start een nieuw BA 3 programma. Overgangsregelingen voor veranderde en/of verdwenen vakken zijn opgenomen in de OER van de opleiding. In een aparte bijlage van de OER is een overzicht te vinden met overgangsregelingen van de verschillende minoren. Als je te maken krijgt met overgangsregelingen, dan is het verstandig je studieplanning tijdig met je studieadviseur te bespreken.
2. Studenten kiezen 2 van de 4 keuze-onderdelen uit de keuzegroep in semester 2.
3. Studenten die de minor "Logopedie" van de Hanzehogeschool volgen, volgen de onderzoekscolleges "Pragmatiek", "Neurolinguïstiek" en "Stoornissen in de taalontwikkeling".

» Jaar 4 (Pre-master Neurolinguïstiek)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I averplichtLTX020P05Syntaxis 1Nederlands5variabel
 verplichtLTX024P05Stoornissen in de Taalontwikkeling 1Nederlands54
 verplichtLTX045B05PsycholinguïstiekNederlands54
semester I bverplichtLTX014B05Klinische Linguïstiek KinderenEngels en Nederlands54
 verplichtLTX021P05Semantiek 1Nederlands54
 verplichtLTX022P05Klankleer 1Nederlands54
semester II averplichtLIX001X05Statistiek INederlands54
 verplichtLTX043B05Klinische Linguïstiek VolwassenenNederlands54
semester II bverplichtLTX044B05Taal en Neuro-imagingEngels en Nederlands54
Opmerkingen

Let op: de premaster zoals hier weergegeven, geldt alleen voor studenten die met een hbo Logopedie de premaster gaan volgen. Heb je een andere vooropleiding maar wil je toch een premaster volgen, neem dan contact op met de studieadviseur om de mogelijkheden van een premaster te bespreken.

Toon korte vakomschrijvingen