Informatie over Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 1 ( Communicatiekunde)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IkeuzeLCX005M10Diagnose en advisering in organis. comm.Nederlands102
 keuzeLCX010M10Ontwerp van CommunicatietrainingenNederlands10variabel
 keuzeLCX011M10Argumentation and ResistanceEngels102
 keuzeLCX013M10Analysis of Dyn. Audiovis. Multimod. ComEngels104
 keuzeLCX035M10VragenlijstontwerpEngels102
 keuzeLCX038M10Experimenteel persuasieonderzoekEngels102
 keuzeLCX062M10Taal en tekstoptimalisatieNederlands104
 keuzeLCX064M10Communicatievaardigheden van artsenNederlands102
 keuzeLLS025M10Writing: Context, Process and TextEngels104
semester I akeuzeLIX023M05Multichannel ManagementEngels54
semester I bkeuzeLIX020M05Communication TechnologyEngels54
 keuzeLIX022M05Computer-Mediated CommunicationEngels54
semester IIverplichtLCX999M20Ma-scriptie CIWEngels en Nederlands20variabel
 keuzegroep ALCX000M10Ma-stage CIWEngels en Nederlands10variabel
 keuzegroep ALCX012M10Discourses of Health and IllnessEngels104
 keuzegroep ALCX014M10Living Lab: Communication for ChangeEngels10variabel
 keuzegroep ALCX072M10Corporate Comm. in the Digital AgeEngels10variabel
semester II akeuzegroep BLIX024M05User Interface EvaluationEngels54
Opmerkingen

In totaal kiest de student 40 ECTS aan onderdelen uit semester 1 en/of 2, naast de scriptie.
De onderdelen Stage en Scriptie worden zowel in semester 1 als in semester 2 aangeboden.
Ontwerp van Communicatietrainingen is het oude vak Communicatieadvisering. Studenten die het oude vak Communicatieadvisering hebben behaald, mogen zich niet inschrijven voor Ontwerp van Communicatietraining.

» Jaar 1 ( Communicatiekunde, traject Gezondheidscommunicatie)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester Ikeuzegroep CLCX038M10Experimenteel persuasieonderzoekEngels102
 keuzegroep DLCX064M10Communicatievaardigheden van artsenNederlands102
 keuzegroep ELCX005M10Diagnose en advisering in organis. comm.Nederlands102
 keuzegroep ELCX010M10Ontwerp van CommunicatietrainingenNederlands10variabel
 keuzegroep ELCX035M10VragenlijstontwerpEngels102
semester IIkeuzegroep CLCX014M10Living Lab: Communication for ChangeEngels10variabel
 keuzegroep DLCX012M10Discourses of Health and IllnessEngels104
 keuzegroep ELCX996M20Ma-scriptie CIW: GezondheidscommunicatieNederlands20variabel
 keuzegroep FLCX902M10Ma-stage CIW: Health CommunicationNederlands10variabel
Opmerkingen

Student volgt één onderzoekscollege op het gebied van document design/persuasieve communicatie (keuzegroep E) en één interactiecursus (keuzegroep D). Het vak Experimenteel Persuasieonderzoek kan in semester II op individuele basis worden gevolgd bij de docent en alleen door studenten van de track Gezondheidscommunicatie. Meld je hiervoor zelf bij de docent. Uit keuzegroep C kiest de student voor 20 ECTS aan onderdelen.
De MA-scriptie is verplicht en kan ook in semester 1 worden gedaan.

» Jaar 1 ( Communicatie en educatie)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IverplichtLCX010M10Ontwerp van CommunicatietrainingenNederlands10variabel
 verplichtLCX064M10Communicatievaardigheden van artsenNederlands102
 verplichtLLS025M10Writing: Context, Process and TextEngels104
semester IIverplichtLCX901M10Ma-stage CIW: Communicatie en EducatieNederlands10variabel
 verplichtLCX997M20Ma-scriptie CIW: Communicatie & EducatieNederlands20variabel
Opmerkingen

Studenten die in semester 2 willen starten met Communicatie en Educatie, wordt geadviseerd contact op te nemen met de studieadviseurs.
Ontwerp van Communicatietrainingen is het oude vak Communicatieadvisering. Studenten die het oude vak Communicatieadvisering hebben behaald, mogen zich niet inschrijven voor Ontwerp van Communicatietraining.

» Jaar 1 (Computercommunicatie)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I averplichtLHU002M05Coding for HumanitiesEngels55
 verplichtLIX023M05Multichannel ManagementEngels54
 keuzegroep GLHU010M05Database DesignEngels54
semester I bverplichtLCX069M05Conversational Interfaces: TheoryEngels54
 verplichtLIX022M05Computer-Mediated CommunicationEngels54
 keuzegroep GLIX020M05Communication TechnologyEngels54
semester IIverplichtLCX998M20Ma-scriptie CIW: ComputercommunicatieNederlands20variabel
 keuzegroep GLCX900M10Ma-stage CIW: ComputercommunicatieNederlands10variabel
semester II akeuzegroep GLIX024M05User Interface EvaluationEngels54
semester II bkeuzegroep GLCX070M05Conversational Interfaces: PracticeEngels54
Opmerkingen

1. De student kiest 20 ECTS uit keuzegroep F.
2. De stage en scriptie kunnen zowel in semester 1 als in semester 2 worden gevolgd.

» Jaar 1 (Digital Humanities)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IkeuzeLHU000M10Work Placement DHEngels en Nederlands10variabel
semester I averplichtLHU002M05Coding for HumanitiesEngels55
 verplichtLHU008M05Understanding Digital HumanitiesEngels5
 verplichtLHU010M05Database DesignEngels54
semester I bverplichtLHU004M05Data in SocietyEngels5
 verplichtLHU011M05Digital Humanities: Tools and MethodsEngels5variabel
 verplichtLHU012M05Collecting DataEngels5
semester II averplichtLHU001M05Analysing DataEngels5
 verplichtLHU006M05Software and Data as CultureEngels5
 verplichtLHU007M05Thesis LabEngels5
semester II bverplichtLHU999M15MA Thesis DHEngels15
Opmerkingen

1. Een februaristart is niet mogelijk bij dit programma.
2. LHU000M10 Work Placement DH is mogelijk als extra optie voor studenten die ervaring op de arbeidsmarkt willen opdoen. Het is geen onderdeel van het programma.

» Jaar 1 (Information Science)
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IverplichtLIX018M05Research Seminar Information ScienceEngels5variabel
 verplichtLIX026M05Shared Task Information ScienceEngels5variabel
semester I akeuzeLIX002M05Semantic Web TechnologyEngels54
 keuzeLIX016M05Learning from DataEngels54
semester I bkeuzeLIX021M05Computational SemanticsEngels54
 keuzeLIX022M05Computer-Mediated CommunicationEngels54
semester IIverplichtLIX999M20Ma-scriptie InformatiekundeEngels en Nederlands20variabel
 keuzeLIX000M10Ma-stage InformatiekundeEngels en Nederlands10variabel
 keuzeLIX018M05Research Seminar Information ScienceEngels5variabel
semester II akeuzeLIX001M05Natural Language ProcessingEngels54
 keuzeLIX024M05User Interface EvaluationEngels54
semester II bkeuzeLCX070M05Conversational Interfaces: PracticeEngels54
 keuzeLIX025M05Language Technology ProjectEngels52
Opmerkingen

1. Het onderdeel Research Seminar (verplicht) volg je in principe in semester 1, maar kan ook in semester 2 gevolgd worden.
2. Bij voldoende instroom wordt het onderdeel Shared Task Information Science (verplicht) extra aangeboden in semester 2. Informeer hiernaar bij het secretariaat.
3. De scriptie (verplicht) kan ook buiten de aangegeven periode worden gedaan.
4. De resterende 30 ECTS kiest de student uit de onderdelen uit de keuzevakken, verspreid over de twee semesters, waaronder ook de stage kan vallen (ook die kan buiten de aangegeven periode gedaan worden).

Studenten kunnen voorafgaand aan de start van de Master contact opnemen met de studieadviseur om het vakkenpakket samen te stellen.

Toon korte vakomschrijvingen