Informatie over Ba Vrije keuzeruimte / Bijvakken overig

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Ba Vrije keuzeruimte / Bijvakken overig Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Diversen
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IkeuzeLMX007X10Schrift,handschrift,druk ME & Renaiss.INederlands103
 keuzeLNX054B05Werkgroep Gastschrijver van Leeuwen 2020Nederlands5variabel
semester I akeuzeLGX226B05Sport in history, culture and the mediaEngels54
 keuzeLHU002B05Digital SkillsEngels5
semester IIkeuzeLIX000B15Bachelorstage InformatiekundeNederlands15variabel
» Grieks en Latijn
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IkeuzeLMX001X10Middeleeuws Latijn IEngels en Nederlands104
 keuzeLQX027P10Greek for BeginnersEngels104
 keuzeLQX028P10Latin for BeginnersEngels104
 keuzeLQX033M10Latin for ResearchEngels104
 keuzeLQX035M10Greek for ResearchEngels104
semester IIkeuzeLMX002X10Middeleeuws Latijn IIEngels en Nederlands104
» Minority Languages
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester I akeuzeLHF042P05Minority Languages IEngels54
semester I bkeuzeLHF043P05Minority Languages IIEngels54
» Vertaalwetenschappen
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
semester IkeuzeLEU048B10Cultuur en VertalenNederlands103
semester I akeuzeLEU043P05Taal en Vertalen 1Nederlands53
 keuzeLEU044P05Taal en Vertalen 2Nederlands53
semester I bkeuzeLEU069B05Vaktaal en VertalenNederlands53
 keuzeLEU070B05Kritiek en VertalenNederlands53
Opmerkingen

Het pakket Vertaalwetenschappen biedt een overzicht van het denken over vertalen en reikt zowel theoretische inzichten als praktische vaardigheden aan om met uiteenlopende vertaalproblemen om te gaan. Hoe belangrijk zijn wetenschappelijke teksten uit de oudheid, vertalingen van de bijbel of de koran, van filosofie en literatuur in onze taal- en cultuurgeschiedenis? Welke rol hebben vertalingen bij de opkomst van de Europese natiestaten gespeeld? Dit type vragen staat centraal in de module Taal en Vertalen 1.
Bij Taal en Vertalen 2 worden moderne benaderingen besproken: welke vertaalstrategieën kunnen we onderscheiden bij een genre als reclameteksten en hoe worden vertalingen als instrument van filmcensuur ingezet? En welke plaats neemt vertalen bij de instellingen van de Europese Unie in? Ook wordt ingegaan op enkele basisprincipes van het vertalen.
De module Cultuur en Vertalen biedt inzicht in interculturele communicatie en focust daarnaast op een veelzijdige beheersing van het Nederlands. Het college Kritiek en Vertalen behelst een taalspecifieke oriëntatie op vertalen in allerlei genres. We gaan hier o.a. verschillende taalversies van dezelfde brontekst kritisch met elkaar vergelijken om veelgebruikte procedés en strategieën op te sporen.
In Vaktaal en Vertalen worden vaardigheden en kennis aangereikt die essentieel zijn bij het omgaan met vakjargon in het zakelijk verkeer, zoals het analyseren van terminologie in een politieke speech of een sportverslag. Een kennismaking met vertaaltools en een bezoek aan een vertaalbureau staan eveneens op het programma.

Dit minorkeuzepakket à 30 ects fungeert als pre-master voor de track Vertalen in Europa, die in 2021-2022 van start gaat als keuzetrack/specialisatie van de MA-track European Linguistics. Als entreevoorwaarde hiervoor geldt dat minimaal 15 ects uit deze minor behaald moet zijn, t.w. de modules Taal en vertalen 2, Kritiek en vertalen en Vaktaal en vertalen.

Toon korte vakomschrijvingen