Buitenlandverblijf / Exchange programme

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode XXB001M30
Vaknaam Buitenlandverblijf / Exchange programme
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 30
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Buitenlandverblijf / Exchange programme
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week variabel
Onderwijsvorm nog niet bekend
Toetsvorm nog niet bekend
Vaksoort master
Docent(en) NN
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Communication Technologies (LCT); Erasmus Mundus) 2 semester I verplicht