Wetenschapsvoorlichting en -journalistiek

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2017/18
Vakcode WNEC1WVJ5
Vaknaam Wetenschapsvoorlichting en -journalistiek
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Wetenschapsvoorlichting en -journalistiek
Leerdoelen Aan het einde van de cursus, is de student in staat om:
At the end of the course, the student is able to:
1.Een persbericht schrijven over wetenschapsnieuws.
2.Een selectie te maken uit wetenschapsnieuws en aan de hand daarvan een journalistiek artikel schrijven.
3.Een journalistiek artikel schrijven over een onderwerp uit het vakgebied wetenschapscommunicatie dat deels gebaseerd is op een interview.
4.Een boekrecensie schrijven over een populairwetenschappelijk boek en deze mondeling presenteren.
5.Constructieve feedback geven op schriftelijke en mondelinge producten van medestudenten.
Omschrijving In deze cursus, die een vervolg vormt op Science Communication Skills, krijg je intensieve training in het schrijven over wetenschap als journalist en als voorlichter. Je krijg gastcolleges van professionals over wetenschapsvoorlichting en –journalistiek. Hierdoor krijg je inzicht in het werkveld, waarmee je je kunt oriënteren op de externe opdracht van de master Educatie and Communicatie in Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM)
(Interactieve hoorcolleges: 30 uur, Opdrachten: 70 uur, Zelfstudie: 40 uur.)
Toetsvorm Opdracht (AST), Presentatie (P), Verslag (R)
(Eindcijfer: Geschreven Persbericht (15%), Presentatie Boekrecensie (20%), Journalistieke Schrijfopdracht (25%), Schrijfopdracht wetenschapscommunicatie (20%), Geschreven boekrecensie (20%). Zie ook opmerkingen.)
Vaksoort master
Coördinator drs. L.T.J. Kraan
Docent(en) Gastdocent(en) ,drs. L.T.J. Kraan
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handboek stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven.
ISBN: 9789001709655 (laatste editie) of 9789012094825 (oudere editie) beide edities zijn te gebruiken
Peter Burger, Jaap de Jong

Schrijfwijzer compact, 2016, SU/ Boom, ISBN: 9789089538413 (de originele Schrijfwijzer is ook te gebruiken, is uitgebreider en duurder)
Jan Renkema, Eric Daamen
Het Idee M/V 9789490574048 (alle drukken toegestaan)
Asha ten Broeke
Entreevoorwaarden Het vak vereist voorkennis uit Science Communication Skills. Het is daarom verplicht de cursus Science Communication Skills met goed gevolg af te ronden voordat deelgenomen kan worden aan deze cursus.

Het vak is verplicht voor de specialisatie communicatie en kan als keuzevak gevolgd worden door studenten binnen de specialisatie educatie van de EC-master en andere masteropleidingen van FSE.
Opmerkingen Er geldt een aanwezigheidsplicht voor alle werkcolleges. Het missen van 1 werkcollege is toegestaan. Bij het missen van een werkcollege wordt een vervangende opdracht uitgereikt. Wanneer een student meer dan 1 werkcollege mist wordt in overleg met de docent gekeken of en hoe de student het vak kan afronden, bijvoorbeeld door het maken van (een) vervangende opdracht(en).

Het cijfer wordt pas toegekend als het portfolio voor het vak in orde is. Voor een voldoende voor het vak moet het gemiddelde van alle deelopdrachten 5,5 of hoger zijn. De student mag max. één deelopdracht met een 5 afsluiten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Biology  (Electives/Optional modules) - semester II b keuze
MSc Chemistry  (Electives) - semester II b keuze
MSc Ecology and Evolution  (Electives/optional modules) - semester II b keuze
MSc Educatie en Communicatie  (Communicatie) 1 semester II b verplicht
MSc Marine Biology  (Electives) - semester II b keuze
MSc Molecular Biology and Biotechnology  (Electives/Optional modules) - semester II b keuze