Innovative Therapeutics

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WMFA16001
Vaknaam Innovative Therapeutics
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Innovative Therapeutics
Leerdoelen Aan het eind van de cursus
1. Kan de student de verschillende expressiesystemen en de bijbehorende kenmerken voor de productie van recombinante therapeutische eiwitten beschrijven;
2. Heeft de student kennis van de verschillende biofysische en biochemische eigenschappen van een recombinant therapeutisch eiwit en hoe deze eigenschappen onderzocht kunnen worden; de student kan op basis van deze informatie de kwaliteit van het eiwit beoordelen;
3. Heeft de student kennis van de farmacokinetiek en -dynamiek van recombinante therapeutische eiwitten; de student kan aan de hand daarvan in combinatie met de biofysische en biochemische eigenschappen een keus maken voor de formulering van het eiwit;
4. Heeft de student kennis van het toepassen van therapeutische eiwitten in de farmacotherapie en de ‘omgang’ met deze eiwitten in de apotheek wat betreft stabiliteit;
5. Heeft de student kennis van genomics, personalised medicine en gentherapie;
6. Heeft de student kennis van de regelgeving omtrent therapeutische eiwitten en biosimilars.
Omschrijving In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Ribosomale eiwitsynthese en de productie van recombinante therapeutische eiwitten in verschillende prokaryotische en eukaryotische systemen op industriële schaal;
• Biofysische en biochemische eigenschappen van recombinante therapeutische eiwitten: eiwitzuiveringstechnieken, vouwing en stabiliteit van eiwitten alsmede analytische methoden om deze eigenschappen te onderzoeken en de kwaliteit te kunnen controleren en waarborgen;
• Formulering van recombinante therapeutische eiwitten en factoren die hierbij in overweging moeten worden genomen en een rol spelen;
• Farmacokinetiek en –dynamiek van recombinante therapeutische peptiden en eiwitten, immunogeniciteit;
• Toepassing van therapeutische eiwitten in de farmacotherapie;
• Het omgaan met eiwitgeneesmiddelen in de farmacie-praktijk;
• Genomics, personalised medicine en gentherapie;
• Biosimilars en regelgeving;
• Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recombinante therapeutische eiwitten en hun formuleringen.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(Hoorcolleges (24 uur), opdrachten in de vorm van een werkcollege (min. 12 uur))
Toetsvorm Meerkeuze toets (MC), Schriftelijk tentamen (WE)
(Midterm meerkeuze toets (MC), Eindtoets (Digitaal tentamen met meerkeuzevragen en essayvragen). Posteropdracht, waarin een actueel onderwerp gerelateerd aan de cursus wordt behandeld (werkingsmechanisme, productie, formulering, indicatie, etc), de posterpresentatie moet met een voldoende beoordeeld worden. De beoordeling hiervan vindt plaats door twee aanwezige docenten op basis van een Rubric. Eindcijfer: cijfer voor de Midterm 20%; cijfer voor de eindtoets 50%; cijfer voor de poster 30%))
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. H.J. Haisma
Docent(en) prof. dr. H.J. Haisma , F.G.A. Jansman, PhD. ,dr. H.J. Woerdenbag
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Pharmaceutical Biotechnology (5e editie) Crommelin, Sindelar & Meibohm
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 1 semester I a verplicht