Apotheekgame GIMMICS

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA044-08
Vaknaam Apotheekgame GIMMICS
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b en semester II a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 8
Rooster rooster.rug.nl Ib IIa IIb

Uitgebreide vaknaam Apotheekgame Groningen Institute Model for Management in Care Services
Leerdoelen Aan het einde van deze cursus kan een student:
1.
Farmaceutisch handelen: Op basis van klinisch redeneren weloverwogen farmacotherapeutische keuzes te maken en te beargumenteren –met gebruikmaking van medisch jargon-, in het bijzonder als behandeling volgens de richtlijnen niet mogelijk is.
2.

Communicatie: De student kan doeltreffend in de Nederlandse taal communiceren met patiënten, collega's, apotheekmedewerkers, voorschrijvers en andere werkers in de zorg, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast beschikt de student over communicatieve vaardigheden die hem hiertoe in staat stellen en is in staat deze toe te passen om goede farmaceutische zorg te verlenen.
3.
Samenwerken: De student is in staat tot effectieve samenwerking met collega's, voorschrijvers en andere werkers in de zorg. Binnen een effectief samenwerkingsverband is de student zich bewust van de mogelijkheden zijn farmaceutische deskundigheid toe te passen om tot optimale patiënt- en productzorg te komen.
4.
Leiderschap en Organisatie: De student weet wat leiden vanuit een visie is, de student kan verantwoordelijkheid nemen voor het zorgproces rondom een patiënt, de student kan zijn/haar medestudenten coachen en aansturen, de student kent het belang van ondernemen en innoveren)
5.
Professionaliteit: De student levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. De student vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. De student kent de grenzen van de eigen competenties en handelt daar binnen. De student oefent het farmaceutisch handelen uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep
Omschrijving In deze cursus komen de volgende kerncompetenties aan bod (Canmeds®):
1. Farmaceutisch handelen (recepten verwerken, richtlijnen toepassen, klinisch denken);
2. Communicatie (met patiënten, met andere zorgverleners en met je apotheekteam, zowel mondeling als schriftelijk);
3. Samenwerking (met je apotheekteam, met andere zorgverleners en met collega's);
4. Leiderschap (leiden vanuit een visie, verantwoordelijkheid nemen, coachen en aansturen van individuen, ondernemen en innoveren);
5. Professionaliteit (professioneel gedrag demonstreren in de farmaceutische beroepspraktijk en reflecteren).
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC)
(PGO: 164 uur (aanwezigheid verplicht); PAO’s (hoorcolleges): 60 uur)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Verslag (R)
(40% verslag, 60% praktijk, zie verder OPMERKINGEN)
Vaksoort master
Coördinator drs. C.M. Dantuma-Wering
Docent(en) drs. Y. Benjamins ,drs. N. Boekhoudt ,drs. C.M. Dantuma-Wering , C. de Vries-Vingerling , E. Sehagic , R. Tarasse, MSc. ,drs. E.C. Weening
Entreevoorwaarden Dit vak kan al in jaar M2 gevolgd worden, mits Stage Apotheekorganisatie met een voldoende is afgesloten, M1 moet zijn afgerond en er moet voldoende capaciteit zijn.
De vakcapaciteit is in principe 36, maar kan naar beneden worden bijgesteld als de indeling van M3 rond is.
Studenten in jaar M3 hebben voorrang.
Opmerkingen De gameleiding beoordeelt het functioneren van een student op het gebied van deze leerdoelen/kerncompetenties.
Dit is gebaseerd op:
• Prakticum beoordeling
• Verslag
• Peerreview
De verantwoordelijk docent gaat een gesprek aan met de student indien 1 of meerdere kerncompetenties onvoldoende zijn. Omdat het vak bijzonder complex is, kan een student een voldoende of een onvoldoende scoren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 3 semester I b en semester II a verplicht
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester I b en semester II a -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester I b en semester II a -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester I b en semester II a -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester I b en semester II a -