Patientenzorg en medicatiebeleid

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA039-03
Vaknaam Patientenzorg en medicatiebeleid
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 3
Rooster rooster.rug.nl Ia, IIa

Uitgebreide vaknaam Patientenzorg en medicatiebeleid
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student:
• Op een effectieve manier te communiceren met een voorschrijver over een individuele patiënt of op populatieniveau tijdens een FTO (FarmacoTherapeutisch Overleg);
• Op een planmatige manier een patiëntgericht zorgprogramma voor farmaceutische patiëntenzorg te formuleren, waarbij samenwerking met andere zorgverleners en zorginnovatie essentiële onderdelen zijn;
• Kritisch te reflecteren op het eigen handelen.
Omschrijving De cursus m.b.t. patiëntenzorg is opgedeeld in twee aparte cursussen; Patiëntenzorg en medicatiebeleid is gericht op implementatie van farmaceutische patiëntenzorg en de samenwerking met andere zorgverleners, zoals artsen. Hierbij wordt er als eindproduct een compleet FPZ-zorgproject ontwikkeld. Het andere deel van de patiëntenzorg is gericht op de gesprekstechnieken en de bijbehorende toepassing in de diverse consulten, oftewel consultvoering. Dit betreft de cursus Patiëntenzorg en communicatie.
In de cursus Patiëntenzorg en medicatiebeleid staat het ontwerpen van een patiëntgericht, innovatief FPZ-zorgprogramma (groepsopdracht, PGO) centraal, waarbij samenwerking met andere zorgverleners van belang is. Het betreft projecten waarbij getracht wordt de effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid van de farmacotherapie op populatieniveau te bevorderen. De colleges (combinatie van hoor- en werkcollege) zijn ter introductie van de verschillende opdrachten rondom het thema medicatiebeleid, waarin de theorie wordt gekoppeld aan de te ontwikkelen vaardigheden en competenties. Vaste onderdelen zijn; het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO), therapietrouw en samenwerking.
Uren per week
Onderwijsvorm Bijeenkomst (S), Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(Hoorcolleges: 15 uur (aanwezigheid verplicht); werkcolleges: 6 uur (aanwezigheid verplicht); PGO 40 uur (incl. interactieve bijeenkomsten, aanwezigheid verplicht))
Toetsvorm Opdracht (AST), Verslag (R)
(Het eindcijfer wordt voor 30% bepaald door de FTO-opdracht en voor 70% door de afhandeling en het verslag van de FPZ zorgproject)
Vaksoort master
Coördinator drs. N. Boekhoudt
Docent(en) drs. N. Boekhoudt ,drs. C.M. Dantuma-Wering ,prof. dr. ir. C.E.M.J. van Dijk ,drs. E.C. Weening
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Collegebestanden (via Nestor)
Entreevoorwaarden Alle vakken van het programma van het eerste jaar Master Farmacie en het Masterproject zijn ingangseisen voor dit vak. Daarnaast mag een maand voor aanvang ten hoogste 10 ECTS aan keuzevakken ontbreken.
Opmerkingen This course was registered last year with course code WMFA19009
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 3 semester I a diff Zorg