Stage Ziekenhuisapotheek

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA031-11
Vaknaam Stage Ziekenhuisapotheek
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar (Dit vak wordt 5x per jaar gegeven. Voor plaatsing in een blok wordt voor de zomer een indeling gemaakt.)
ECTS 11
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Stage Ziekenhuisapotheek
Leerdoelen Aan het einde van de cursus is een student in staat om:
1.klinisch te redeneren rondom casuistiek uit de praktijk van de ziekenhuisfarmacie: waarnemingen en interpretaties koppelen aan farmacotherapeutische kennis en inzichten
2.een bijdrage te leveren aan de dagelijkse werkzaamheden van de ziekenhuisapotheker en hier kritisch op te reflecteren
3.effectief te communiceren met collega's en andere zorgverleners
4.te reflecteren op zijn/haar professionele en academische vaardigheden en waar nodig te verbeteren
Omschrijving Aandachtspunten van de stage in de ziekenhuisapotheek:
- organisatie van de ziekenhuisapotheek en de relatie met de verschillende afdelingen
in het ziekenhuis
- medicatiebegeleiding in het ziekenhuis
- transmurale activiteiten
- logistiek in de ziekenhuisapotheek
- productzorg
- laboratoriumonderzoek
- kwaliteitsmanagement
- ICT in de ziekenhuisapotheek
Uren per week
Onderwijsvorm Opdracht (ASM), Practisch werk (PRC)
(Onderzoek in de apotheekpraktijk. Stage: 308 uur (aanwezigheid verplicht) ASM 16 uur, PRC 292 uur)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Verslag (R)
(Zie OPMERKINGEN voor de berekening van het eindcijfer.)
Vaksoort master
Coördinator W. Heesen, MSc.
Docent(en) dr. W. Bult , W. Heesen, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Stagehandleiding Masteropleiding Farmacie 2022-2023 W. Heesen, MSc
Entreevoorwaarden Alle vakken van het programma van het eerste jaar MSc Farmacie (‘Jaar 4’) en het Masterproject zijn ingangseisen voor dit vak. Daarnaast mag een maand voor aanvang ten hoogste 10 ECTS aan keuzevakken ontbreken.
Opmerkingen De opleider uit de praktijk evalueert het verslag plus functioneren van de student m.b.v. een eindevaluatieformulier. De uitkomst hiervan is een advies richting de examinator.
Beide moeten voldoende zijn. De eerste examnator stelt de eindbeoordeling vast. De stage wordt beoordeeld met een V of een O. Als een student een onvoldoende haalt moet de stage opnieuw gevolgd worden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 3 hele jaar verplicht