Zelfzorg

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA028-02
Vaknaam Zelfzorg
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 2
Rooster rooster.rug.nl I, II

Uitgebreide vaknaam Zelfzorg
Leerdoelen Aan het einde van de cursus is een student in staat om
1. Een zelfzorgvraag van een patient adequaat te behandelen.
2. Een UA-geneesmiddel conform de wettelijke bepalingen adequaat af te leveren.
Omschrijving In deze cursus komt de volgende kerncompetentie aan bod (raamplan farmacie): Farmaceutische deskundigheid.
Hierbij toetsen we de onderdelen binnen het taakgebied farmaceutische patiëntenzorg. We toetsen of de basisapotheker in staat is:
- Een zelfzorgvraag van een patient mondeling te analyseren en adequaat te behandelen.
- Een UA-geneesmiddel conform de wettelijke bepalingen adequaat af te leveren
Uren per week 28
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC)
(20 uur hoorcollege, 36 uur zelfstudie)
Toetsvorm Mondeling tentamen (OR)
(Mondeling examen moet met een 5.5 of hoger worden afgerond.)
Vaksoort master
Coördinator drs. C.M. Dantuma-Wering
Docent(en) drs. C.M. Dantuma-Wering ,drs. E.C. Weening ,dr. H.J. Woerdenbag
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Standaarden voor de zelfzorg KNMP
Entreevoorwaarden Dit vak is een ingangseis voor alle vakken van het programma van het 3e jaar MSc Farmacie
Opmerkingen Aangepast RV september 22
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type