Farmaceutische Patiëntenzorg

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2020/21
Vakcode WMFA021-04
Vaknaam Farmaceutische Patiëntenzorg
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar (Dit vak wordt meerdere keren per jaar gegeven; zie 'Rooster')
ECTS 4
Rooster rooster.rug.nl Ib, IIa

Uitgebreide vaknaam Farmaceutische Patiëntenzorg
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student:
• in staat om op gestructureerde wijze te communiceren met de diverse doelgroepen waarmee een apotheker in aanraking komt;
• in bezit van basisvaardigheden in de communicatie, inclusief zelfreflectie en feedbackvaardigheden;
• bekend met de gezondheidspsychologie, de achtergronden van gedrag en de mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding;
• in staat om verschillende modellen van gespreksvoering en andere communicatievaardigheden toe te passen, met als doel gedragsbeïnvloeding om tot optimaal individueel geneesmiddelgebruik te komen.
Omschrijving In deze cursus komen de volgende aandachtspunten aan bod:
• de psychologische achtergronden van gedrag;
• gedragsbeïnvloeding middels alle mogelijke communicatievormen;
• leren communiceren door beter te luisteren;
• leren gestructureerd een (vraag)gesprek aan te gaan met diverse doelgroepen;
• leren werken met een anamnese-model;
• zich leren verdiepen in de achtergronden van diverse doelgroepen;
• het sturen van de eigen ontwikkeling en die van medestudenten middels zelfreflectie en feedback;
• inzicht in (het eigen) professioneel gedrag;
Uren per week
Onderwijsvorm Bijeenkomst (S), Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
((Hoorcolleges: 45 uur (aanwezigheid verplicht); werkcolleges: 15 uur (aanwezigheid verplicht); tutorbijeenkomsten (interactieve bijeenkomsten): 3 uur (aanwezigheid verplicht)))
Toetsvorm Opdracht (AST)
((Het portfolio omvat alle opdrachten die gedurende de cursus gemaakt dienen te worden. Het eindcijfer wordt bepaald door het portfolio en de inzet en actieve deelname tijdens de cursus. De cursus wordt afgesloten met een eindgesprek waarin het portfolio en het COP centraal staan.))
Vaksoort master
Coördinator drs. N. Boekhoudt
Docent(en) drs. Y. Benjamins ,drs. N. Boekhoudt ,drs. C.M. Dantuma-Wering , Gastdocent(en) ,prof. dr. ir. C.E.M.J. van Dijk ,drs. E.C. Weening
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
WINAp zelfzorgstandaarden (via de KNMP Kennisbank)
Collegebestanden (via Nestor)
Handboek farmaceutische patiëntenzorg. Achtergronden en praktijk (1e druk) Bouvy ML, Egberts ACG, De Gier JJ, De Smet PAGM 9789085621263
Entreevoorwaarden Dit vak is een ingangseis voor Stage Apotheekorganisatie en alle vakken van het programma van het derde jaar MSc Farmacie (”Jaar 6”).
Opmerkingen This course was registered last year with course code WMFA18001
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 1 hele jaar verplicht
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester II a -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester I b -