Stage buitenland

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA011-10
Vaknaam Stage buitenland
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 10
Rooster Ongeroosterd keuzevak. Neem contact op met de cursuscoördinator.

Uitgebreide vaknaam Stage buitenland
Leerdoelen EINDTERMEN:
• Aan het eind van de cursus heeft de student een goed beeld van de beroepsuitoefening van de apotheker in het buitenland in een openbare apotheek of ziekenhuisapotheek.
• De student kan zelfstandig werkzaamheden uitvoeren en geeft blijkt van inzicht in de achtergronden van deze werkzaamheden
Omschrijving Kennismaking met de beroepsuitoefening van de apotheker in het buitenland. De stage kan gevolgd worden in een ontwikkelingsland (bijv. Ghana) of in een Westers georienteerd land. Voor het volgen van deze stage is het noodzakelijk dat de student begeleid wordt door een contactpersoon in Nederland, die goed op de hoogte is met de situatie ter plekke in het buitenland m.b.t. medische zorg.
Studenten nemen zelf initiatieven, moeten op zoek gaan naar een geschikte stage - apotheek en begeleider.
Uren per week
Onderwijsvorm
(240 uur stage)
Toetsvorm Verslag (R)
(beoordeling door de begeleider)
Vaksoort master
Coördinator E. Sehagic
Docent(en) E. Sehagic ,Prof. Dr. K. Taxis
Entreevoorwaarden Verplicht:
Stage Apotheekorganisatie.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie  (Keuzevakken) - hele jaar keuze