Capita selecta Farmacie

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA004-00
Vaknaam Capita selecta Farmacie
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
Rooster Dit is een ongeroosterd vak. Graag met de betreffende docent overleggen

Uitgebreide vaknaam Capita selecta Farmacie
Leerdoelen - De student is in staat om verschillende bibliotheek- en computer databases te gebruiken om een grondig literatuuronderzoek te doen naar een onderwerp waar hij/zij (bijna) geen kennis van heeft.
- De student kan de literatuur analyseren en de benodigde informatie om een rapport te schrijven daaruit identificeren en selecteren.
- De student is in staat om een scriptie te schrijven en/of een voordracht te houden waarin de belangrijkste bevindingen uit de literatuur vermeld zijn en is in staat zijn om deze te vergelijken en te bespreken.
Omschrijving Over een bepaald onderwerp op het gebied van de farmacie wordt een literatuurstudie gedaan en een scriptie geschreven en/of een voordracht gehouden.
De inhoud ligt niet vast en wordt ingevuld in overleg met de student.

Tijdens deze cursus wordt er aandacht besteed aan wetenschappelijke integriteit (Scientific Integrity).
Uren per week
Onderwijsvorm Opdracht (ASM)
(Literatuurstudie: zelfstandig informatie zoeken, lezen, verslag schrijven, voordracht voorbereiden)
Toetsvorm Presentatie (P), Verslag (R)
Vaksoort master
Coördinator diverse docenten
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden
Opmerkingen - begeleidende docent: afhankelijk an het gekozen onderwerp
- it vak kan gevolgt worden voor 3 tot en met 5 ECTS credits

Dit vak had vorig jaar vakcode WMFA14003
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Courses for Exchange Students: Pharmacy - hele jaar
MSc Farmacie  (Keuzevakken) - hele jaar keuze