Vaardigheden wetenschapseducatie en -communicatie

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2017/18
Vakcode WMEC13004
Vaknaam Vaardigheden wetenschapseducatie en -communicatie
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Het vak wordt gegeven in semester Ia en semester IIa)
ECTS 5
Rooster Schedule generator Ia, IIa

Uitgebreide vaknaam Vaardigheden wetenschapseducatie en -communicatie
Leerdoelen Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
1.De student kan journalistieke nieuwsberichten schrijven voor verschillende doelgroepen gebaseerd op een wetenschappelijke publicatie met nieuwswaarde.
2.De student kan een journalistiek achtergrondartikel schrijven voor een breed publiek over een zelfgekozen bètawetenschappelijk onderwerp.
3.De student kan feedback op een concepttekst verwerken tot een publiceerbaar artikel.
4.De student kan diverse gesprekstechnieken en de Roos van Leary effectief toepassen in een gesprek.
5.De student kan zijn eigen sterke punten en valkuilen in een gesprek herkennen en benoemen.
6.De student heeft zijn eigen presentatievaardigheden verbeterd.
7.De student kan effectieve feedback en tips geven aan de andere deelnemers betreffende gespreksvaardigheden en presentatievaardigheden.
8.De student een strategie ontwerpen, onderbouwd vanuit leertheoretische opvattingen over (natuur)wetenschappelijke begrippen of communicatiekundige theorie, en deze strategie mondeling rapporteren.
Omschrijving Deze cursus is het startpunt van de EC-master. Deze cursus kan ook als keuzevak worden gekozen.

De cursus biedt een introductie in het vakgebied van de wetenschapscommunicatie.

Tijdens de cursus wordt gewerkt aan schrijfvaardigheden, presentatievaardigheden en gespreksvaardigheden. Deze vaardigheden zijn belangrijk om het beroep van leraar of wetenschapscommunicator (zoals wetenschapsjournalist, medewerker van een science center, voorlichter) te kunnen uitoefenen.

Je schrijft een nieuwsbericht, kinderartikel en achtergrondartikel over een bètawetenschappelijk onderwerp voor een algemeen publiek.

Ook je gespreksvaardigheden en presentatievaardigheden worden getraind.

De cursus heeft geen tentamen. Aan het einde van het vak lever je aan het aantal eindopdrachten in en geef je een eindpresentatie.

Tijdens de colleges participeer je in discussies. Je bereidt de colleges voor door opdrachten te maken en in te leveren. Binnen het vak wordt gewerkt met meerdere deadlines gedurende de vakperiode. De opdrachten worden tijdens de colleges besproken. Je geeft je medestudenten constructieve feedback en verwerkt je eigen ontvangen feedback in de eindversies van je producten.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM)
(Interactieve hoorcolleges: 60 uur, Opdrachten: 80 uur. Aanwezigheid is verplicht.)
Toetsvorm Presentatie (P), Verslag (R)
(De opdrachten (schrijfopdrachten, reflectieverslag, onderzoeksverslag en presentatie) dienen te worden opgenomen in het portfolio. Het cijfer wordt pas toegekend als alle drie deelopdrachten afgerond zijn. Voor een voldoende voor het vak moet het gemiddelde van alle deelopdrachten 5,5 of hoger zijn. De student mag maximaal één deelopdracht met een 5 afsluiten. Deelcijfers lager dan een 5 moeten worden herkanst. Elk deelcijfer telt voor 1/3 mee voor het eindcijfer van het vak Vaardigheden.)
Vaksoort master
Coördinator drs. L.T.J. Kraan
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. dr. M.J. Goedhart ,drs. L.T.J. Kraan
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Schrijfwijzer compact, 2016, SU/ Boom, ISBN: (de originele Schrijfwijzer is ook te gebruiken, is uitgebreider en duurder)
Renkema, J. en Daamen, E. ca. €  30,00
Handboek stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven.
ISBN: 9789001709655 (laatste editie) of 9789012094825 (oudere editie) beide edities zijn te gebruiken.
Burger, P. & de Jong, J. ca. €  30,00
Basisprincipes van communicatie, Pearson.
K. Wiertzema & P. Jansen
www.rug.nl/noordster
Entreevoorwaarden Bachelordiploma moet zijn behaald. Studenten uit alle masteropleidingen van FSE kunnen dit vak als keuzevak volgen.

For students who take this course as an elective:
Please note that the language requirements for this course unit differ from the rest of the faculty. All students for whom English is not their native language must satisfy the following requirements:
- Speaking, writing: IELTS 7.0 (equivalent to TOEFL 95, CEFR C1, Cambridge English CAP > 180)
- Reading, listening: IELTS 6.5 (equivalent to TOEFL 80, CEFR B2/C1 (preferably C1), Cambridge English CAE > 160)
Student that have obtained a bachelor's degree from an English-taught programme are exempted from this requirement. Dutch students with VWO-level English are also exempted from the language requirement.
Opmerkingen Het vak kan zowel in het eerste kwartaal (semester 1.1) als in het derde kwartaal (semester 2.1) van het jaar gedaan worden. Hierdoor is het mogelijk om in de loop van het jaar met de EC-master te beginnen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Artificial Intelligence  (C - Elective Course Units) - semester I a keuze
MSc Biology  (Electives/Optional modules) - semester I a keuze
MSc Biomedical Sciences  (Master modules (BMS)) - semester I a keuze
MSc Chemistry  (Electives) - semester I a keuze
MSc Ecology and Evolution  (Electives/optional modules) - semester I a keuze
MSc Educatie en Communicatie 1 semester I a verplicht
MSc Human-Machine Communication  (C - Elective Course Units) - semester I a keuze
MSc Marine Biology  (Electives) - semester I a keuze
MSc Molecular Biology and Biotechnology  (Electives/Optional modules) - semester I a keuze
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester I a -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester II a -